Nye medlemmer.
nov. 2016
Er du ny i klubben og mangler vejledning eller kontakt til andre sejlere kan du henvende dig til:
Formanden, der straks vil guide dig til de medlemmer du har fælles interesser med.

Optimist undervisning.
Optimisterne sejler øvelsessejlads i sommersæsonen tirsdag og torsdag.
Klubben har et antal optimist joller der kan lånes efter klubbens regler.
Du kan henvende dig til 'Optimist udvalget'

Hobie Cat.
Klubben har to Hobie Cats, der kan lånes af klubbens medlemmer efter de af klubben afstukne regler.
Henvendelse til 'Hobie Cat Klubjoller'

Wayfarer.
Klubben har to Wayfarer, der kan lånes af klubbens medlemmer efter de af klubben afstukne regler.
Henvendelse til 'Wayfarer Klubjoller'

Sejlerskole.
Sejlerskolen arbejder om vinteren med overhaling af joller samt teoretisk undervisning og går på vandet i begyndelsen af maj..
Henvendelse til: 'Wayfarer Sejlerskole' eller 'Hobie Sejlerskole'

Se også 'Sejlerskole' og 'Lektionsoversigt'

Surfere.
Surfere og Kitesurfere kan opbevare deres grej på hylder i Hallen.
Se  desuden mere på surfsiderne.

Morgenbadere.
Se mere på 'Morgenbaderne'

Kontingent - Indmeldelse.
Indmeldelse i klubben sker ved at udfylde formularen du finder her (klik), eller ved at udfylde og underskrive en indmeldelse, der ligger i klubhuset.
Kassereren sender derefter et indbetalingskort på kontingentet.

Bankkonto: 7701 – 2097440

Har vi lavet fejl i registreringen, bedes du rette dette ved henvendelse til: Kassereren

 
Kontingent for en sæson 1/3 - 1/3   (iflg. HBS lovene §5):
.
Kontingent seniormedlem  
(24 år og derover)
.
700 kr.

.
Kontingent juniormedlem
(under 24 år)

.
400 kr.

.
Kontingenttillæg:

.
Jolleplads 500 kr.
Magasin hylde stor 500 kr.
Magasin hylde lille 300 kr.
Skole Ungdoms jolle 500 kr
Skole Ungdoms surfer 500 kr
Skole Voksen jolle 500 kr
Skole Voksen surfer 500 kr

Bådplads.
Bådplads fås ved henvendelse til pladsformanden: 'Jolleplads'
Motorbåde skal godkendes af bestyrelsen!

Benyttelse af klubbens Wayfarer joller.
Klubbens Wayfarerjoller kan benyttes af klubmedlemmer med de fornødne færdigheder i sejlads.
Der gælder følgende "Regler for benyttelse af klubbens Wayfarer joller".
Klubbådene reserveres i de fremlagte kalendere i klubhuset.

Benyttelse af klubbens Hobie Cats.
Klubbens Hobie Cats kan benyttes af klubmedlemmer med de fornødne færdigheder i sejlads.
Der gælder følgende "Regler for benyttelse af klubbens Hobie Cats".
Klubbådene reserveres i de fremlagte kalendere i klubhuset.

Benyttelse af klubbens følgebåde.

Det er muligt at benytte klubbens Alu Følgebåde til tursejlads, men det er en forudsætning at man er blevet godkendt som låner. Før man låner jollerne, skal man gennemlæse betingelserne og skrive sig på kalenderen, der ligger i klubhuset.


Lån af klubtrailere.

Klubbens trailere kan lånes af medlemmer til sejladsmæssige formål.
Henvendelse til: 'Trailere'

Nøgler.
Nøgler til klubhus, ophalerspil og plads kan mod depositum udleveres til medlemmer.
Henvendelse til: 'Nøgler'  -  Se også Nøgleinfo

Kap- og tursejlads.
Er du interesseret i at deltage i kap- og/eller tursejladser, kan du få yderligere oplysninger ved at henvende dig til: 'Wayfarer tur/kapsejlads'

Er du ny i klubben og har du lyst til at engagere dig i klubbens liv og noget af ovenstående, hører vi gerne fra dig på det/de relevante telefonnumre/mailadresser.

Har du en e-mail adresse, hvorpå du ønsker aktuel kontakt med klubbens medlemmer, eller et praj når der er nyt på hjemmesiden, kan du videregive den til webmaster eller benytte formularen på forsiden.

PS: Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler!!