Ho Bugt Sejlklub

Sejlerskole for voksne

Ho Bugt Sejlklub tilbyder undervisning i sejlads for voksne i jolletyperne Wayfarer og Hobiecat.
Det er sejlerskolens formål at give eleverne tilstrækkelig viden og erfaring til at sejle sikkert på vandet og selvstændigt vurdere vind og vejr i forhold til sikker sejlads. Eleverne vil blive introduceret i de vigtigste begreber og lære at håndtere udstyret i jollerne så de selv kan erhverve eget udstyr og forhåbentligt får lyst til at fortsætte aktivt i klubben.

Undervisningen i praktisk sejlads sker med udgangspunkt i klubbens Wayfarerjoller eller Hobiecats og er baseret på at klubbens medlemmer er frivillige og ubetalte instruktører. Ofte vil sejladsen foregå i medlemmernes private joller, da der er flere elever end klubjoller. Som hovedregel sejler hver elev med en erfaren sejler og i nogle tilfælde vil der skulle være 2 elever i hver båd. Når eleverne har opnået basale færdigheder vil de selv sejle båden og på skift være skipper. I tilfælde af dårligt vejr mødes vi i klubhuset og gennemgår teoretiske emner eller øver knob. Undervisningen er altså ikke aflyst selv om vejret er dårligt.

Undervisningen foregår mandag aften med fremmøde kl.18.00 på jollepladsen. Opstartsdato for sejlerskolen findes på aktivitetskalenderen på hjemmesiden www.hbsejlklub.dk

På første undervisningsdag indskriver man sig på sejlerskolens indmeldelsesblanket. Hvis man efter deltagelse i 2 sejladsaftner ikke melder fra til den ansvarlige, overdrages blanketten til klubbens kasserer og man er indmeldt i klubben med betalingspligt.

Personligt udstyr

Til alle sejladsaftner medbringes komplet sæt tørt skiftetøj ud over det tøj som man sejler i. Det er vigtigt at være varmt påklædt og man skal derfor i forårs og efterårssæsonen have rigeligt med tøj på og gerne mange lag. Det sprøjter ofte ind i båden så der medbringes altid et sæt regntøj eller sejlertøj som kan holde vand ude. Man behøver ikke investere i dyrt sejlertøj, tørdragter eller andet. Vent med det, indtil du hører andres erfaringer med hvad der er bedst.
Fodtøj kan være gummistøvler med bløde gummisåler, som er så løse at de kan tages af i vandet. Alternativt neoprenstøvler som sidder tæt på fødderne og som altid varmer fødderne, selv om de er våde. Der kan ikke sejles i støvler med hårde såler eller støvler af gummi som smitter af i båden. 

Ved sejlads i Hobiecat vil våddragt eller tørdragt hurtigt være en nødvendighed, da denne jolletype typisk er meget mere våd. Klubben har våddragter som kan lånes indtil man selv køber udstyr.

Redningsveste kan ligeledes lånes af klubben.  

Undervisningen

Gennem undervisningen introduceres man i følgende elementer:

Af -og tilrigning af jollen
Bådens udstyr og navne herfor
Personligt udstyr
Stagvending og bomning
Vind og kurs (bidevind / kryds, halvvind, læns foran for tværs etc.)
Grundlæggende trim
Kæntringsøvelse
Mand over bord

Teoretisk og praktisk: Vigeregler / Knob og stik, Vurdering af vindstyrke /strøm

Supplerende: Rebning af sejl, Introduktion til kapsejlads.

Se også Lektionsoversigten

Undervisningsmateriale kan downloades her!

Skippermøde

Alle træning starter med at der afholdes skippermøde med gennemgang af:

·         Hvad er vindretning og styrke

·         Strømretning

·         Sejlføring i forhold til vejret

·         Plan for sejlads og gennemgang af øvelser

·         Fordeling af besætninger i både.

Til og afrigning af både tilstræbes så vidt muligt udført af eleverne under hensyn til at skipperen i de private både afgør hvem der gør hvad.  Skipper og elev skal tilstræbe konsekvent at bruge konsekvent de rigtige ord for udstyr og sejltekniske begreber så disse indøves så hurtigt som muligt.
Afrigning af klubbåde sker som beskrevet på vedhæftede sider for Wayfarer og Hobie Cat

Ved start på sejlskolen anvendes kopieret materiale fra Komma's sejlerhåndbog. Bogen er på i alt 448 sider og koster ca. 400 kr. Det anbefales at købe bogen og ved selvstudie læse om mange af de emner som er behandlet i bogen eller at printe fra hjemmesiden.