Udvalg for sejlerskoler Hobie Cat
.
Arbejdsopgaver  
* Planlægge skole sejlads
* Udvælge pensum
* Godkende aflagt prøve i henhold til pensum
* Vinteropbevaring/klargøring

Skolesejlads

* Vi kan have 4 elever pr. aften, mandag, tirsdag og torsdag. I alt 12 elever.
* Personer med egne båd kan deltage på lige fod.
Se skema.

Vedligehold af både.  

Sejlerskolen vedligeholder bådene, det er en del af pensum.

Bådsmænd

Skal vedligeholde bådene i løbet af sæsonen, som var de deres egen.
Typisk andenårs elever der har udvist en speciel interesse.  
.
Skole skema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
  Nye Øvede Kapsejlads Øvede
.
Regler for benyttelse af Hobie Cat klubjoller: Flit & Flot
Jollerne kan benyttes af alle medlemmer:
når man inden sejladsen, har skrevet sig ind i reservationskalenderen med navn og telefonnummer.
jollerne må ikke reserveres til faste dage flere uger frem i tiden 
(f.eks. til onsdagssejladser).
når man har de fornødne færdigheder til at sejle Hobie Cat joller.
Førstegangslånere skal henvende sig til 'Bådsmænd Hobie', der bedømmer om du har de nødvendige færdigheder.
Ansvar.
* Alle der låner jollerne er ansvarlige for, at de bliver afleveret i den samme stand, som de havde inden sejladsen.
* Beskadiger man jollen under sejlads, skal det straks meldes til 'Bådsmænd Hobie' der afgør, om skaden er opstået på grund forkert anvendelse af jollen, eller det er en skade, der er foranlediget af slidtage.
* Skader der er opstået ved forkert anvendelse af jollen, betales af låneren.
* Jollerne er ansvars- og kaskoforsikrede.
* Ved forsikringsskader betaler låneren selvrisikoen
* Fejl og mangler ved jollerne, skal straks meldes til 'Bådsmænd Hobie'.
.
Vedligeholdelsesgebyr
Periode 50,00 kr.   formiddag, eftermiddag eller aften
Weekend 200,00 kr.   fredag aften til søndag aften
Uge 400,00 kr.   fredag aften til næste søndag aften
Maksimum 800,00 kr.   for juniormedlemmer (under 22 år)
pr. sæson 1200,00 kr.   for seniormedlemmer
Gebyret opkræves af klubben ved sæsonafslutningen.

Rev. april 2009.