Ho Bugt Sejlklub


Lektionsoversigt

Sejlskolen tager udgangspunkt i gennemgang af nedenstående kurser der afholdes som bladet undervisning med praktiske lektioner på vandet (PL) samt teoriske lektioner (TL). Sidstnævnte afholdes på dage hvor praktisk sejlads ikke kan gennemføres på grund af dårlige vejr og vindforhold.

Det vil være nødvendigt i større eller mindre omfang at skulle gentage lektioner afhængigt af den enkelte elevs færdigheder. Det må forventes at der skal sejles mindst 10-14 lektioner til for at bestå godkendelsesprøve til sejlads på egen hånd i klubjollerne. Inden prøve kan aflægges skal kolonne med dato og skippernavn på øvelse PL 1- PL 9 og TL 1-TL 3 være gennemgået og udfyldt.

Lektion

Emne

Formål

Bemærkninger

Skippernavn / Dato

PL 1

Navne på udstyr og grej

At lære alle relevante navne og begreber vedr. bådens udstyr så der er sikker kommunikation om bord.

Gennemgås i forbindelse med 1. sejlads  og repeteres løbende ved alle træninger.

Indøves også som selvstudie

 

PL 2

Træning 1- Grundlæggende sejlads

At opnå fornemmelse med båden i forhold til forskellige vindretninger (se endvidere TL 1), men uden bomning og vendinger udføres alene som stagvendinger.

Der indøves hvordan der krydses mod vinden og der sejles, bidevind, foran for tværs, halvvind agten for tværs.- Ingen læns. Der styres efter faste landmærker hvor eleven skal fastholde kursen. Ved gennemgangen skal eleven lære at registrere forskel i fart, vind og krængning

 

PL 3

Træning 2- som foregående men med indøvning af stagvendinger

At opnå fornemmelse med båden i forhold til forskellige vindretninger som træning 1, men nu også med læns og stagvendinger

Eleven skal lære kunne skelne mellem forskellen på stagvendinger og bomninger

 

PL 4

Træning 3- som foregående men nu også med indøvning af bomninger

At opnå fornemmelse med båden i forhold til forskellige vindretninger som PL 2, men nu også med vendinger som bomninger

 

 

PL 5

Træning 4

At indøve øvelserne fra træning 1, 2 og 3 så eleven fuld forståelse for

Der udlægges bane hvor der skiftevis vendes med bomning og stagvendinger om udlagte mærker

 

PL 6

Repetion øvelse PL 2- PL4

 

 

 

PL 7

Mand over bord

At lære hvordan jollen skal håndteres hvis en af besætningen falder af og skal samles op af vandet

Øvelsen gennemgås med både bøje samt ”frivillig” i vandet.

 

PL 8

Kæntringsøvelse

At kunne bjærge jollen igen og fortsætte sejladsen

Øvelsen afholdes når vandtemperaturen er  tilstrækkelig, men under vindforhold som ikke er for rolige.

 

PL 9

Sejlads i hårdt vejr

At kunne sejle i hårdt vejr og bevare kontrol over jollen

Sejlads skal foregå i i vindstyrke større ens 10 m/s

 

PL 10

Deltagelse i Kapsejlads

At introducere eleverne i kapsejlads så der opnås en fornemmelse af hvad der sker i en sejlads og hvordan sejladsen fungerer taktisk

Der afholdes kapsejlads som rigtig kapsejlads med start og sejlads på trekantbane.

 

Teoretiske lektioner

TL 1

Trim af sejljoller

At lære de grundlæggende sejltekniske begreber samt vind og kurs begreber

Gennemgås som teoretisk øvelse på dage Læses også som selvstudie

 

TL 2

Knob og stik

At lære de vigtigste knob og stik som skal anvendes i jollen

Laves som fællesundervisning, men øves også løbende under den praktiske sejlads

 

TL 3

Forebyggelse af sammenstød

At lære de grundlægende vigeregler

Vigeregler gennemgås som tavleundervisning.

 

Appendix supplerende undervisningslæsning.

A 1

Rorsmand og gast

At lære de grundlægge opgaver for henholdsvis rorsmand og gast.

 Læses også som selvstudie

A 2

Luv kyst  / Læ kyst

Der beskrives forskelle når der sejles ud med pålandsvind og fralandsvind

Læses som selvstudie men indøves som en del af de praktiske øvelser

A 3

Vejr og vind

Kendskab til vind og vindstyrker

Læses som selvstudie

A 4

Sejlads i katamaran

Anvendelse af trapetz

Da der er forskel på sejlads for jolle og katamaran beskrives de vigtigste teknikker ved stagvending og bomning og trapetz

Læses som selvstudie, hvis der sejles Hobie Cat.