Ho Bugt Sejlklub


Udvalg for Wayfarer
Opgaver
* Vedligeholdelse af klubbens Wayfarer joller.
* Vintropbevaring
* Klargøring

Regler for benyttelse af klubjoller: W 6300 og W 4907
Jollerne kan benyttes af alle medlemmer:
* når man inden sejladsen, har skrevet sig ind i reservationskalenderen med navn og telefonnummer.
jollerne må ikke reserveres til faste dage flere uger frem i tiden 
(f.eks. til onsdagssejladser).
* når man har de fornødne færdigheder til at sejle Wayfarer joller.

Førstegangslånere skal henvende sig til bådsmanden for "Sejlerskole Wayfarer",
der bedømmer om du har de nødvendige færdigheder.

Mandag aften er jollerne forbeholdt sejlerskolen.

Ansvar.
* Alle der låner jollerne er ansvarlige for, at de bliver afleveret i den samme stand, som de havde inden sejladsen.
* Beskadiger man jollen under sejlads, skal det straks meldes til bådsmanden for "Wayfarer", der afgør, om skaden er opstået på grund forkert anvendelse af jollen, eller det er en skade, der er foranlediget af slidtage.
* Skader der er opstået ved forkert anvendelse af jollen, betales af låneren.
* Jollerne er ansvars- og kaskoforsikrede.
* Ved forsikringsskader betaler låneren selvrisikoen.
* Fejl og mangler ved jollerne, skal straks meldes til bådsmanden for "Wayfarer"

Vedligeholdelsesgebyr  
Periode .  
  50,00 kr formiddag, eftermiddag eller aften
Weekend 200,00 kr. fredag aften til søndag aften
Uge 400,00 kr. fredag aften til næste søndag aften
Maksimum
pr.sæson
800,00 kr. for juniormedlemmer (under 22 år)
1200,00 kr. for seniormedlemmer
Gebyret opkræves af klubben ved sæsonafslutningen.

Afrigning.
Efter brug skal jollerne afleveres rengjorte og afriggede.
* Opdriftsmateriale i storsejl skal være monteret.
* Rebeline skal være monteret, og bomudhal løsnet.
* Bailerne skal være åbne.
* Agterlugen skal være åben  
* Fald skal være bundet ud til stag eller vant, så de ikke kan klapre mod masten.
* Spilerskøder skal være bundet af spileren og bundet sammen i bag- eller styrbords side.
* Storsejl skal være på bommen og løst lagt sammen i bagbords side.
* Genua skal være foldet to gange på langs og en gang på tværs, og anbringes i styrbords side.
* Spiler skal være stoppet i pose og anbragt i forrummet, Hvis den er våd, bredes den ud i styrbords side. (Ovenpå genuaen)
* Fok skal være lagt sammen og anbragt i forrummet.
* Presenningen skal være bundet stramt på.
* Jollen skal være tøjret med en bardun i hver side.

Revideret april 2009.
Bestyrelsen

Retur til udvalgsoversigt