Ho Bugt Sejlklub


Udvalg for følgebåde og motorer

Opgaver.

 1. Vedligeholdelse af motorer og følgebåde.
 2. Købe benzin til motorerne.
 3. Sørge for vinteropbevaring af motorerne
 4. Indstille og foreslå investeringer i nye joller og motorer til bestyrelsen.

Regler for benyttelse af følge både til klubrelaterede sejladser.

 1. Alle medlemmer af  Ho Bugt Sejlklub, der er fyldt 16 år, kan benytte jollerne til klubrelaterede sejladser.
 2. Alle der er med i følge båden skal bære redningsvest.
 3. Inden sejlads kontrolleres, om der er benzin på tankene, årer øse i båden.
 4. Joller og motorer skal behandles skånsomt, undgå at bruge motoren på lavt vand.
 5. Sker der skader på jollen under sejlads, skal det omgående meldes til jollepladsudvalget.
 6. Efter brug af bådene, skal de rengøres, sættes på plads og låses med kæde. Stativ og presenning skal lægges på båden.

Regler for benyttelse af klubbens følge både, når de anvendes til sejlads der ikke er klubrelateret.
Alle medlemmer af Ho Bugt Sejlklub, der er fyldt 16 år, med de fornødne færdigheder i sejlads kan benytte jollerne til sejlads i Ho Bugt.
Førstegangslånere skal henvende sig til klubben, der bedømmer, om du har de fornødne færdigheder.
Jollerne kan kun benyttes, når man inden sejladsen har skrevet sig ind i reservationskalenderen, der ligger i klubhuset.
Alle, der er med i båden, skal bære svømme- eller redningsvest.

Inden man sejler ud.
Se efter om motoren er fastspændt forsvarligt, at der benzin på motoren, at der er en øse og 2 årer ombord.

Under sejlads.
Behandl joller og motorer skånsomt, og undgå at bruge motoren på lavt vand.

Reservation.
Jollerne reserveres ved at skrive sit navn ud for de datoer og tider man ønsker at benytte jollen.
Reservationen er bindende. Der opkræves gebyr for det reserverede tidsrum, selv om jollen ikke benyttes.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aftener er jollerne forbeholdt klubaktiviteter.
Vedligeholdelsesgebyr.
100,00 kr. pr periode. (pr. formiddag, eftermiddag eller aften)
Vedligeholdelsesgebyret opkræves af klubben.

Efter sejladsen.
Efter brug skal jollerne rengøres, sættes på plads og låses med kæde.
Stativ og presenning skal lægges på jollen.

Ansvar.

 • Alle der låner følgebådene er ansvarlige for, at de bliver afleveret i den samme stand, som de havde inden sejladsen.
 • Beskadiger man følgebåden eller motoren under sejlads, skal det straks meldes til udvalget for følgebåde og motorer, der afgør, om låneren er ansvarlig for skaden. Er det tilfældet, betaler låneren for reparation af de skader, han har forvoldt.
 • Motorer og både er kasko- og ansvarsforsikrede.
 • Ved forsikringsskader betaler låneren evt. selvrisiko.
 • Fejl og mangler ved motorer eller både, meldes straks til udvalget for følgebåde og motorer.

Revideret april 2007.