HO BUGT SEJLKLUB
WAYFARER


Ho Bugt Sejlklub ejer fem Wayfarer joller der anvendes til undervisning i Sejlerskolen, og som et tilbud til klubbens medlemmer, der kan låne jollerne efter klubbens regler.

Aktiviteterne strækker sig fra den omtalte sejlerskole, over tursejlads og træningssejlads, til kapsejladser. Klubbens øvrige afdelinger trækker efter behov på medlemmerne til træning, stævner o.lign.
Kammeratskab og hyggelige timer i klubben er selvfølgelig også en del af vore aktiviteter.
Wayfarersejlerne påtager sig derudover en række opgaver i forbindelse med vedligehold af klubbens materiel, faciliteterne i Søsportscentret på Esbjerg havn og områderne i Hjerting.

Sejlerskolen.
Ho Bugt Sejlklubs Sejlerskole lægger et stort arbejde i at lære kommende sejlere at færdes sikkert på vandet. Til undervisningen anvendes Wayfarer joller, dels klubbens to joller, dels privatejede joller, der for det meste sejles med ejerne som instruktør for eleverne. Så vidt det er muligt sejles der med en instruktør og en elev i hver båd, da det er vor erfaring at det giver det bedste udbytte for eleverne. Eleverne er for det meste i alderen fra 20 - 60 år, men der er ingen faste grænser til alder og ingen krav til forkundskaber.
Sejlerskolen afsluttes ikke med et duelighedsbevis el.lign., den er kun baseret på at give eleverne kundskab og rutine, så de kan færdes sikkert på vandet.
Se billederne fra een af vore træningsaftener.

Føler du dig tiltrukket af sejladsen på Ho Bugt hører vi gerne fra dig.
Du kan finde mange praktiske oplysninger om medlemsskabet i Ho Bugt Sejlklub ved at se under "Nye Medlemmer" eller du kan henvende dig til udvalget for "Wayfarer klubjoller"


Kæntringsøvelse med en Wayfarer.

Kæntring med en Wayfarer jolle er ikke en katastrofe, men en sag der med lidt træning kan klares uden hjælp fra andre.
Her er gasten allerede oppe på siden og rorgængeren er godt på vej.
Det gælder om at komme hurtigt om på sværdet, så man undgår en "Grønlænderkæntring" med bunden helt i vejret. Det giver risiko for at masten går i bunden og brækker, og det er noget vanskeligere at rejse båden op igen.
Masten har lige sluppet vandet, rorgængeren er på siden, klar til at kravle indenbords og holde balance.
Gasten er stadig på sværdet, men klar til at kravle indenbords efterhånden som båden rejser sig.
Vi er nået lidt længere op, det skal ikke gå for hurtigt, så er der risiko for at båden vælter til den modsatte side.
Alt er under kontrol, der er endda tid til at vinke til fotografen.
Det første vand er lænset ud med en pøs og der er nu så meget fart i båden at bailerne kan gøre gavn.

Det så let nok ud, men vejret var også fint. Det er noget mere bøvlet i dårligt vejr, men den træning det giver og den fornemmelse af hvordan det virker, er guld værd den dag det er alvor.

Jens Konge