Referat for bestyrelsesmøde 
Den 02,08.04 kl.19.00 
HBS klubhus 

Til stede var: Poul Erik Viuff, Jens Peter Riber, Jesper Madsen,  Rasmus Graarup,  Ole Holmgaard Jensen.
Referent: OHJ.

1.      Referat fra sidste møde. (ole)

Godkendt af bestyrelsen uden kommentarer 

2.    Det skal være sjovt at være leder i Ho Bugt Sejlklub

·        Opfyldning på udvalgene.  (Alle)

o       Festudvalg – arbejdsopgaver findes nu på hjemmesiden

·        Tøj til fremvisning.

o       HBS Fleece fremvises på hjemmesiden. Kontakt Jesper Madsen 2011 7984 eller Rasmus Graarup 2167 8112

3.    Ålanlægning /Balladedag) åbenhys 21.08.04.

Kom sammen arrangement for de forskellige aktivitets områder.

           Kl. 10 Wayfarer, Hobie, surfer samt Kité på stranden

           Kl. 12 Pøler & brød for klub medlemmer

           Kl. 14 Afslutning

4.    Hjerting Festen, pølse telt bemanding.

·        Alle tider er bemandet – Holdt hårdt men lykkedes.

5.    Status for byggeudvalg. (PE)

Vores projekt har været diskuteret i kommunen (se møde referat på WWW.esbjergkommune.dk) d. 02. Juni 2004. Vi har ligeledes fået en positiv udtalelse fra Hjerting Borger forening som vil blive sendt til kommunen.  


Link til referat af mødet i Esbjerg Kommune.
(indsat af webmaster)


7. Evt.

Intet under dette pkt.

9. Dato for nyt møde.

  Poul Erik indkalder over e-mail