Genåbning af Sejlklubbens faciliteter.

Hvilken døre er det nu der er blevet åbnet?.

Rundt om hjørnet lurer der en ibrugtagning af lokalerne. Her oven på et ca. 1 års nedlukning, er vi mange der ser frem til en tilværelse hvor vi igen kan nyde sejlklubbens lokaler.

Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Børn og unge til og med 17 år.

Og deres træner må benytte Messen og Magasinet, husk afspritning og rengøring af borde og stole når lokalerne forlades. Max antal: 25 personer.

Personer over 17 år.

For denne aldersgruppe er klubhuset stadig lukket. Vi afventer retningslinjerne fra kulturministeriet og Esbjerg kommune inden vi kan tage endelig stillig til hvorledes genåbningen kan foregå. Dansk Idræts Forening og Dansk Sejlunion arbejder på hvorledes en genåbning i praksis kan gennemføres i landets frivillige foreninger.

Vi holder skarpt øje med situationen, og ser frem til en normal dagligdag til glæde for alle medlemmerne, indtil da vil vi bede jer alle om at have tålmodighed lidt endnu.

Bestyrelsen

Standerskift og arbejdsdag

Isen er smeltet og april driller med sit forårs vejr.

Dagen hvor vi skifter standeren fra den lille model til den store. Det er denne dag hvor vi mødes på tværs af alle skel og hjælper hinanden med at få vedligeholdt og klargjort klubhus og udstyr. Som altid vil det blive en rigtig hyggelig dag.

Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Standerskift og arbejdsdag

Lørdag d. 10 april 2021 kl. 10:00

Dagen hvor vi skifter standeren fra den lille model til den store. Det er denne dag hvor vi mødes på tværs af alle skel og hjælper hinanden med at få vedligeholdt og klargjort klubhus og udstyr. Som altid vil det blive en rigtig hyggelig dag.

Det er nu muligt at forsamles 50 personer til udendørs organiserede aktiviteter, Det lempede forsamlingsforbud på 50 personer gælder for den organiserede foreningsidræt. Og det er jo os.

Husk varmt tøj da al aktivitet foregår udenfor. Dette gælder også frokosten, der vil være rigelig med flæskestegs sandwich til alle de fremmødte.

Tag gerne lidt værktøj med til den aktivitet du tænker at deltage i.

Standerskifte aktiviteter.

Følgende aktiviteter er på planen.

  Frokost:

 1. Hjælpere til oprydning efter frokosten.
 2. Afhentning af drikkevarer.
 3. Hjælpe Finn med menuen

  Klubhuset:

 1. Have arbejde.
 2. Fjerne græs under hækken ind til Sanatoriet.
 3. Studse beplantningen ind mod sanatoriet.
 4. Fjerene papir og affald fra grunden.
 5. Rengøre træ terassen langs klubhuset.
 6. Fejning af fliser og fjernelse af ukrudt.

  Jollepladsen:

 1. Rengøre ved rampen.
 2. Fjerne affald og rive hvor det er nødvendigt
 3. Ny snor til kæden, ved indkørslen til pladsen.
 4. Montere ophaler spillet.
 5. Fejning af fliser og fjernelse af ukrudt.
 6. Oprydning i Bådhuset.

  Både:

 1. Afhentning af wayfarer joller på havnen.
 2. Feva joller rigges til.
 3. Optimist joller hentes på havnen.
 4. Surf udstyr kigges efter.
 5. Følgebåde klargøres.

Covid - 19

Afstand - Jo der skal holdes afstand og der skal sprittes af. Så det vil vi gøre.

Vel mødt
Bestyrelsen.

Ho Bugt Sejlklub - Profil

Hvilken vej skal Ho Bugt Sejlklub.

Øget fokus på sejlsport

Bestyrelsen
Formand, Bjarne Lindquist

Bestyrelsen har gennem vinteren brugt tid på at diskutere Ho Bugt Sejlklub’s profil i forhold til hvilken klub vi ønsker at være og hvad bestyrelsen skal bruge sin energi og tid på.

Baggrunden for denne diskussion er, at vi oplever, at der blandt medlemmerne er meget forskellige interesser og forventninger til hvilken klub Ho Bugt Sejlklub skal være. Det medfører også, at bestyrelsen bruger rigtigt meget tid på emner og opgaver, som ikke direkte understøtter vores formål som de er formuleret i vores vedtægter. Det ønsker vi at ændre på.

Vi ønsker derfor med dette indlæg at kommunikere vores formål og hvorledes det vil påvirke vores prioriteringer fremover.

Ho Bugt Sejlklub er en sejlklub.

Vores formål er først og fremmest at samle medlemmer med interesse for sejlads med sejlfartøjer i Esbjerg området. Etableringen af de nuværende faciliteter var netop også en kulmination af rigtig mange års hårdt arbejde sejlerne og surferne i mellem.

Ovenstående betyder, at vores primære virke er at fremme sejladsaktiviteterne i Ho Bugt, og bestyrelsen ønsker at øge vores aktiviteter som sejlklub fremadrettet.

Klubben vil stadig, i positiv ånd, tilbyde faste aktiviteter i tillæg til sejlads med sejlfartøjer, herunder morgenbadning, SUP, etc.

Vi vil dog fremadrettet være mere opmærksomme på, at disse aktiviteter ikke konflikter eller tager fokus fra klubbens primære formål. Af samme grund har bestyrelsen her i vinter også defineret en kapacitetsplan for alle vores aktiviteter.

Bestyrelsen har baseret på ovenstående også besluttet, at sejlklubben ikke fremadrettet ønsker at tilbyde faste aktiviteter, som har karakter af wellness (f.eks. saunagus), da vi mener, at dette ligger for langt fra vores profil som sejlklub.

Arrangementer som er til glæde for klubbens medlemmer kan dog altid, med bestyrelsens accept, planlægges og afholdes.

Marts 2021
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Ho Bugt Sejlklub - COVID-19.

Klubhuset er lukket ned.

Som i nok har set så er der nye COVID-19 restriktioner.

Bestyrelsen
Formand, Bjarne Lindquist

"Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket."

Det betyder at følgende lukkes ned fra onsdag d. 16 dec. kl 16:00:

1.) Messen.
2.) Badet og hermed saunaen.
3.) Svømning på Hjerting skole.

COVID-19 situationen bliver overvåget nøje, og så snart der er nyt vil i blive informeret herom.

Håber det alligevel bliver en glædelig jul.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Ho Bugt Sejlklub - Svømning på Hjerting skole.

Jo - den er god nok.

Træning vil være åbne for medlemmer af Ho bugt Sejlklub. Dvs. at det ikke vil være muligt for familiemedlemmer og gæster at deltage i træningen.

Livredderne
og Bestyrelsen
Formand, Bjarne Lindquist

Forsamlingsforbud og anbefalinger fra regeringen fortsættes. Derfor har vi været i samråd med de lokale DGI- og svømmeforbundskonsulenter fundet frem til nogle retningslinjer og strukturer, som gør at vi kan åbne op for svømning fra på søndag den 29.11.2020.

Vi beder alle respektere reglerne, som du finder her.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Ho Bugt Sejlklub - COVID-19 Pandemi regler for Bad'et.

Jo - den er god nok.

Ho Bugt Sejlklubs bestyrelse har i samarbejde med Morgenbader udvalget undersøgt mulighederne for at åbne saunaen under denne COVID-19 Pandemi.

Bestyrelsen
Formand, Bjarne Lindquist

Efter samråd med sundheds myndighederne, Statens Serum Institut, kulturministeriet og andre COVID-19 ramte foreninger er dette regelsæt blevet udarbejdet.

Vi beder alle respektere reglerne, som du finder her.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Åbning af saunaen under COVID-19 pandemien.

Ingen af Ho Bugt Sejlklubs medlemmer skal blive syge
ved at deltage i klubbens aktiviteter.

Det er kommet til bestyrelsens kendskab, at den manglende åbning af saunaen har medført frustration blandt vores medlemmer; surfere, sejlere og morgenbadere.

Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Vi vil derfor gerne sætte nogle ord på situationen.

Lad os indledningsvist slå fast, at bestyrelsen ønsker, at vores faciliteter er så tilgængelige som muligt for alle klubbens medlemmer.

Det er dog vigtigt for bestyrelsen, at brug af vores faciliteter sker på en sikker måde, så vores medlemmer ikke risikerer at blive smittet med Covid-19. Sidstnævnte er også årsagen til, at vi i samråd med Livredderne har besluttet af aflyse svømningen på Hjerting Skole indtil videre.

I bestyrelsen baserer vi vores beslutninger på Esbjerg kommunes udmeldinger, de relevante regler udstukket af kulturministeriet samt de generelle udmeldinger fra sundhedsmyndighederne. Bestyrelsen har desuden et ansvar for at sikre, at de retningslinjer vi fastsætter bliver overholdt. I praksis betyder dette ansvar, at vi er nødt til at være forsigtige. Når vi ikke har åbnet saunaen endnu hænger det således sammen med, at vi ikke har været sikre på, at dette kunne ske sikkert.

Vi har gennem den sidste periode været i tæt dialog med Peter Lose Sørensen og Jan Bach Nielsen fra morgenbader udvalget for at finde en sikker løsning, som samtidigt er praktisk med de nødvendige restriktioner. Vi er nu ret tæt på at have dette på plads og eneste udestående er nu, at få sundhedsmyndighedernes vurdering af det regelsæt vi har defineret. Vi håber derfor, at vi kan kommunikere omkring en åbning af saunaen snarest.

Der vil indtil videre blive tale om en midlertidig åbning indtil den 1. februar 2021, hvor vi vil vurdere situationen igen. Dette skyldes også, at en åbning af saunaen vil betyde en del ekstra omkostninger til rengøring, cirka 8.000,- per måned.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Ho Bugt Sejlklubs - Kapacitets liste.

Der oprettes en venteliste.

På generalforsamlingen 2019 blev nedenstående vedtaget: "Bestyrelsen pålægges at fastlægge et max antal ikke sejlende medlemmer, der kan være medlem af Ho Bugt Sejlklub"

Formand Bjarne Lindquist

Bestyrelsen har arbejdet på hvorledes et sådant kunne blive implementeret, og løsningen er at Ho Bugt Sejlklub definerer sin kapacitet, det er gjort inden for de typiske aktiviteter og adgang til faciliteter, kapacitetet fremgår af nedenstående liste.

Ho Bugt Sejlklubs - Kapacitet

'Ho Bugt Sejlklub - Generalforsamling 2020, er aflyst.

AFLYST

Formand Bjarne Lindquist

Generalforsamlingen 2020 torsdag d. 26 november 2020 kl. 19:00. I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V.

Kan ikke gennemføres grundet COVID-19 pandamien, og de tilhørende restriktioner fra myndighederne. Bestyrelsen har drøftet denne force majeure situation og valgt følgende fremgangsmåde.

For at holde fokus på Sejlklubbens drift, vil Bestyrelsen samles med Revisorerne og en referant og gennemføre en mini udgave af generalforsamlingen (uordinær).

Dagsorden vil blive reduceret til: (punkter mærket med * vil udgå.)

 1. (* Valg af dirigent.)
 2. (* Valg af referent og stemmetællere.)
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. (* Indkomne forslag, kan ikke behandles)
 8. (* Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.) Bestyrelsen fortsætter.
 9. (* Valg af revisorer og revisorsuppleant.) Revisorer fortsætter.
 10. Eventuelt.

Referat og dokumenter vedrørende denne samling vil blive sendt ud til medlemmerne efter afholdes af denne uordinære Generalforsamling.

Næste ordinære generalforsamling er planlagt til 25 november 2021, mere herom senere.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Velkommen til Ho Bugt Sejlklub E-Sejlsport.

https://www.virtualregatta.com

Kapsejlads på den virtuelle måde, hver for sig og sammen, bliv hjemme og vær med.

Bjarne Lindquist

Velkommen til Ho Bugt Sejlklub E-Sejlsport.

E-Sejlsport tager udgangspunkt i kapsejladsen som vi kender det fra bugten, bare i en virtuel udgave. Alle medlemmer er velkomne til at tilslutte sig Ho Bugt Sejlklub E-Sejlsport.

For at prøve kræfter med E-Sejlsport gennem klubben, kræver det at man opretter en profil på hhv. Discord og i Virtual Regatta Inshore (VR) - https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/

VR er den mest virkelighedsnære udbyder af E-Sejlsport. VR er gratis at spille og fungerer med Android, iOS og på PC/MAC.

Mere information om E-Sejlsport findes på https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/e-sejlsport

Er du interesseret, vil læse mere om at komme igang eller bare har generelle spørgsmål så hop ind på “Ho bugt Sejlklub E-Sailing” (Discord) som er samlingspunktet for alt vedrørende E-Sailing i Ho Bugt Sejlklub.

https://discord.gg/HG82d5K

Vi glæder os til at se dig på “vandet”.

E-Sejlsport Koordinator
Martin Enevoldsen
e-sejlads@hobugtsejlklub.dk

Corona Virus

5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har 11. marts 2020, erklæret COVID-19-pandemi.

Bjarne Lindquist

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har 11. marts 2020, erklæret COVID-19-pandemi. På baggrund af dette ændres fokus for beredskabet overfor COVID-19 nu til en afbødningsstrategi, hvor man søger at reducere smittespredningen i Danmark med henblik på at holde sygdomsbyrden og mortaliteten på lavest mulige niveau for derved at undgå en høj belastning af sundhedssystemet og samfundet som helhed.

Ho Bugt Sejlklub bakker op om Regeringens anbefalinger, dette betyder at alle aktiviteter hvor vi mødes sættes på pause fra nu og indtil 10 maj.

Konsekvensen heraf betyder at:
1. Saunaen og omklædning lukkes ned.
2. KickOff rykkes til en anden dato.
3. Arbejdsdag og standerskift flyttes til en anden dato.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger https://www.sst.dk/corona

Venligst
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Nytårs kur

En festlig lejlighed til at mødes.

Klubben er vært.

Carsten Kousgaard

Ho Bugt Sejlklub fejrer nytår med medlemmerne kl. 09:00 til kl. 12:00.

Klubben er vært for et glas champagne og kransekage. Nils Kragh tager sabel med, så der er basis for en festlig formiddag.

Det bliver smadder hyggeligt.

Jule Surfing

Måske har julemanden en gave med til dig...

Traditionen tro vil vi igen i år julesurfe. 🌲

Martin Lamhauge Anker

Hejsa Alle Sammen.

Vi fortsætter juletraditionen med en gang jule surfing d. 24 december kl. 11:00. Der vil blive disket op med lidt godt til halsen. Gløg og æbleskiver. Stor som små, alle er velkomne.

Kom frisk.

Julebad

Julebad

Med efterfølgende kaffe og rundstykker i messen.

Britta Hedager

Alle klubbens medlemmer er velkomne.
Gerne iklædt nissehue eller anden julepynt.

Tilmelding senest 17 december 2019.
Medlemmer af fb gruppen for Morgenbaderne bedes gøre det der. Alle andre gerne på en sms til Britta på telefon nummer 4034 6386.

Vel mødt

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 28 november 2019 kl. 19:00.
I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V.

Bjarne Lindquist

Endelig Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
5. Fremlæggelse af budget til orintering.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Indkomne forslag:
a)  Bestyrelsen pålægges at fastlægge et max antal ikké sejlende medlemmer, der kan være medlem af Ho Bugt Sejlklub.
Forslagsstiller Thomas Krogsgaard, se motivation her.

b)  Bestyrelsen sikrer at der udfærdiges et set husregler gældende for klubhuset: Messen, Bad og Sauna.
Foreslagsstiller Peter L. Sørensen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Henrik Møller (modtager genvalg).
Jan ST. Nielsen (modtager genvalg).
Lone Bredgaard Thuesen - modtager ikke genvalg.

Martin Jeppesen - (ønsker at udtræde).
Henrik Fur - (ønsker at udtræde).

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der vil vanen tro være gløgg og æbleskiver.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Fra Vinterbader til WM i Sibirien

Mette BL Thomsem til WM i Sibirien.

Livsstil- og motivations foredrag.
Mandag d. 9 december 2019 kl.: 19:30.

Bjarne Lindquist

Et spændende foredrag om issvømning. Foredragsholder er Mette BL Thomsen.

Med et spændende foredrag forklarer Mette BL Thomsen hvordan man finder på at blive issvømmer. Hvorfor man frivilligt hopper i et bassin hugget ud af isen i en tilfrosset flod i Sibirien, og hvordan man fysisk og mentalt klarer den udfordring. Foredraget handler om at sætte sig mål og nå dem, og er samtidig en rejse ind i sindet og den proces, der sker, når man sætter sig store udfordringer.

Link: Se hele indbydelsen.

ALLE i klubben er velkomne!
Foredraget er gratis.
Tilmelding til Peter Sørensen
Skriv til: ps@nemtv.nu

Jolle sejler - Weekendtur til Limfjorden/Kås bredning vest for Venø

Turen vil løbe af stablen i weekenden den 6.-8. september 2019

Johnny Bakkesen

Weekendtur_til_Limfjorden.pdf
Kontakt:
Johnny Baggesen
tlf: 2326 9896
email: j.bakkesen@hotmail.com

En Ho Bugt Sejler med format.

Her ses:
"Welcome on board - international sailing team"
fra venstre Alaka, Karin, Gloria og Kataline.
J70 på startlinien, på søen Alster i Hamburg.

Vi har mange dygtige Wayfarer sejler i Ho Bugt Sejlklub, men vi en’ der har udvidet sin horisont og for tiden gør det rigtig godt internationalt i bådklassen J70.

Thomas Krogsgaard

Vi har mange dygtige Wayfarer sejler i Ho Bugt Sejlklub, men vi en’ der har udvidet sin horisont og for tiden gør det rigtig godt internationalt i bådklassen J70. En båd flere af os stiftede bekendtskab med sidste år, da vi deltog i 4 stævner i Sejlsports Ligaen.

Karin Lindquist har i 2018 og 2019 trænet intensivt i denne båd, og er flere gange om ugen kørt til Århus for at træne. I 2018 var skipper for WOW-besætningen og sejlede i den forbindelse flere stævner.

I 2019 blev hun headhunted til besætningen ”Welcome on Bord” en besætning bestående af 4 kvinder, med 4 forskellige nationaliteter. Karin sejler som skipper for besætningen, som består af: Gloria fra Tyskland men som bor i Schweiz, taktiker. Alaka fra Slovenien, gast. Og Kathaline fra Ungarn, gast.

Besætningen har netop deltaget i et stort internationalt stævne i Hamborg, hvor 80 besætninger var tilmeldt, bestående af i alt 366 kvinder. Karins besætningen møder hinanden første gang til dette stævne og når kun at sejle sammen 2 minutter, inden den første start går. På trods af dette og vanskelige vejrforhold, med vind op til 10 – 12 m/s, lykkes det dem gennem stævnet at sejle en flot 1. plads og en flot 2. plads hjem, samt en del 5. pladser. De ender samlet lidt over midten, hvilket er rigtigt flot, for en så u-sammensejlet besætning og mod modstander der har sejlet sammen i mange år og hvor flere af dem er professionelle. Besætningen vil resten af sæsonen deltage i flere stævner rundt om i Europa.

Vi skal være stolte af at have en sejlerkvinde med format i vores sejlklub, som repræsentere Ho Bugt Sejlklub og Danmark når hun er til internationale stævner i bådklasen J70.

Der er vedhæftet små link hvor i kan se mere til Karin og resten af besætningen.

Link: Interview med "Welcome on Board".
Link: Stævnets hjemmeside
Link: Video track track

Sankt Hans

Bålet er tændt på stranden

Sankt Hans aften, Søndag d. 23. kl. 19.00.

Båludvalget

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at grillen vil være varm Sankt Hans aften

Søndag d. 23. kl. 19.00.

medbring selv mad og drikkevarer til aftenen, Senere på aftenen tænder vi klubbens bål på stranden.

Danibo Cup 2019.

Øvede optimister
Feva besætninger

Lørdag d. 22-06-19 afholdte Fanø Sejlklub Junior afdeling Danibo Cup.

Ho Bugt Ungdom / Janus Hygum

Der blevet sejlet i tre klasser: Begynder optimist, Øvet optimist og Feva. Vejret var perfekt med sol og fin vind.

Der var mange tilskuer som blandt andet benyttede Svenskeren (ny istandsatte mole, mellem lystbådehavn og færgeleje) hvor de havde en fantastisk udsigt til start og mållinjen. Tak til Fanø sejlklub for igen at stille et fantastisk arrangement på benene, og tak til alle frivillige hjælper som gør det muligt.

Resultater:

Begynderoptimist.

 1. Sarah Nygaard Bjerg - FANØ
 2. Emil Pedersen - FANØ
 3. Philip Thomas Andreasen - FANØ
 4. Helene Schmidt - FANØ
 5. Sol Øhlenschlæger Lind - FANØ
 6. Kamille Øllgaard - HO

Øvet optimist.

 1. Oskar Øllgaard - HO
 2. Tim Hygom - HO
 3. Morten Nygaard Bjerg - FANØ
 4. Banjo E. Madsen - FANØ
 5. Ziggy E Madsen - FANØ

Feva.

 1. Magnus Johannsen/Elias Johannesen - HO
 2. Silje Kirkegaard Berthelsen/Ida Sofie Schmidt Rosenberg - FANØ

Dagens fejder.