Nytårs kur

En festlig lejlighed til at mødes.

Klubben er vært.

Carsten Kousgaard

Ho Bugt Sejlklub fejrer nytår med medlemmerne kl. 09:00 til kl. 12:00.

Klubben er vært for et glas champagne og kransekage. Nils Kragh tager sabel med, så der er basis for en festlig formiddag.

Det bliver smadder hyggeligt.

Jule Surfing

Måske har julemanden en gave med til dig...

Traditionen tro vil vi igen i år julesurfe. 🌲

Martin Lamhauge Anker

Hejsa Alle Sammen.

Vi fortsætter juletraditionen med en gang jule surfing d. 24 december kl. 11:00. Der vil blive disket op med lidt godt til halsen. Gløg og æbleskiver. Stor som små, alle er velkomne.

Kom frisk.

Julebad

Julebad

Med efterfølgende kaffe og rundstykker i messen.

Britta Hedager

Alle klubbens medlemmer er velkomne.
Gerne iklædt nissehue eller anden julepynt.

Tilmelding senest 17 december 2019.
Medlemmer af fb gruppen for Morgenbaderne bedes gøre det der. Alle andre gerne på en sms til Britta på telefon nummer 4034 6386.

Vel mødt

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 28 november 2019 kl. 19:00.
I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V.

Bjarne Lindquist

Endelig Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
5. Fremlæggelse af budget til orintering.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Indkomne forslag:
a)  Bestyrelsen pålægges at fastlægge et max antal ikké sejlende medlemmer, der kan være medlem af Ho Bugt Sejlklub.
Forslagsstiller Thomas Krogsgaard, se motivation her.

b)  Bestyrelsen sikrer at der udfærdiges et set husregler gældende for klubhuset: Messen, Bad og Sauna.
Foreslagsstiller Peter L. Sørensen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Henrik Møller (modtager genvalg).
Jan ST. Nielsen (modtager genvalg).
Lone Bredgaard Thuesen - modtager ikke genvalg.

Martin Jeppesen - (ønsker at udtræde).
Henrik Fur - (ønsker at udtræde).

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der vil vanen tro være gløgg og æbleskiver.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Fra Vinterbader til WM i Sibirien

Mette BL Thomsem til WM i Sibirien.

Livsstil- og motivations foredrag.
Mandag d. 9 december 2019 kl.: 19:30.

Bjarne Lindquist

Et spændende foredrag om issvømning. Foredragsholder er Mette BL Thomsen.

Med et spændende foredrag forklarer Mette BL Thomsen hvordan man finder på at blive issvømmer. Hvorfor man frivilligt hopper i et bassin hugget ud af isen i en tilfrosset flod i Sibirien, og hvordan man fysisk og mentalt klarer den udfordring. Foredraget handler om at sætte sig mål og nå dem, og er samtidig en rejse ind i sindet og den proces, der sker, når man sætter sig store udfordringer.

Link: Se hele indbydelsen.

ALLE i klubben er velkomne!
Foredraget er gratis.
Tilmelding til Peter Sørensen
Skriv til: ps@nemtv.nu

Jolle sejler - Weekendtur til Limfjorden/Kås bredning vest for Venø

Turen vil løbe af stablen i weekenden den 6.-8. september 2019

Johnny Bakkesen

Weekendtur_til_Limfjorden.pdf
Kontakt:
Johnny Baggesen
tlf: 2326 9896
email: j.bakkesen@hotmail.com

En Ho Bugt Sejler med format.

Her ses:
"Welcome on board - international sailing team"
fra venstre Alaka, Karin, Gloria og Kataline.
J70 på startlinien, på søen Alster i Hamburg.

Vi har mange dygtige Wayfarer sejler i Ho Bugt Sejlklub, men vi en’ der har udvidet sin horisont og for tiden gør det rigtig godt internationalt i bådklassen J70.

Thomas Krogsgaard

Vi har mange dygtige Wayfarer sejler i Ho Bugt Sejlklub, men vi en’ der har udvidet sin horisont og for tiden gør det rigtig godt internationalt i bådklassen J70. En båd flere af os stiftede bekendtskab med sidste år, da vi deltog i 4 stævner i Sejlsports Ligaen.

Karin Lindquist har i 2018 og 2019 trænet intensivt i denne båd, og er flere gange om ugen kørt til Århus for at træne. I 2018 var skipper for WOW-besætningen og sejlede i den forbindelse flere stævner.

I 2019 blev hun headhunted til besætningen ”Welcome on Bord” en besætning bestående af 4 kvinder, med 4 forskellige nationaliteter. Karin sejler som skipper for besætningen, som består af: Gloria fra Tyskland men som bor i Schweiz, taktiker. Alaka fra Slovenien, gast. Og Kathaline fra Ungarn, gast.

Besætningen har netop deltaget i et stort internationalt stævne i Hamborg, hvor 80 besætninger var tilmeldt, bestående af i alt 366 kvinder. Karins besætningen møder hinanden første gang til dette stævne og når kun at sejle sammen 2 minutter, inden den første start går. På trods af dette og vanskelige vejrforhold, med vind op til 10 – 12 m/s, lykkes det dem gennem stævnet at sejle en flot 1. plads og en flot 2. plads hjem, samt en del 5. pladser. De ender samlet lidt over midten, hvilket er rigtigt flot, for en så u-sammensejlet besætning og mod modstander der har sejlet sammen i mange år og hvor flere af dem er professionelle. Besætningen vil resten af sæsonen deltage i flere stævner rundt om i Europa.

Vi skal være stolte af at have en sejlerkvinde med format i vores sejlklub, som repræsentere Ho Bugt Sejlklub og Danmark når hun er til internationale stævner i bådklasen J70.

Der er vedhæftet små link hvor i kan se mere til Karin og resten af besætningen.

Link: Interview med "Welcome on Board".
Link: Stævnets hjemmeside
Link: Video track track

Sankt Hans

Bålet er tændt på stranden

Sankt Hans aften, Søndag d. 23. kl. 19.00.

Båludvalget

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at grillen vil være varm Sankt Hans aften

Søndag d. 23. kl. 19.00.

medbring selv mad og drikkevarer til aftenen, Senere på aftenen tænder vi klubbens bål på stranden.

Danibo Cup 2019.

Øvede optimister
Feva besætninger

Lørdag d. 22-06-19 afholdte Fanø Sejlklub Junior afdeling Danibo Cup.

Ho Bugt Ungdom / Janus Hygum

Der blevet sejlet i tre klasser: Begynder optimist, Øvet optimist og Feva. Vejret var perfekt med sol og fin vind.

Der var mange tilskuer som blandt andet benyttede Svenskeren (ny istandsatte mole, mellem lystbådehavn og færgeleje) hvor de havde en fantastisk udsigt til start og mållinjen. Tak til Fanø sejlklub for igen at stille et fantastisk arrangement på benene, og tak til alle frivillige hjælper som gør det muligt.

Resultater:

Begynderoptimist.

 1. Sarah Nygaard Bjerg - FANØ
 2. Emil Pedersen - FANØ
 3. Philip Thomas Andreasen - FANØ
 4. Helene Schmidt - FANØ
 5. Sol Øhlenschlæger Lind - FANØ
 6. Kamille Øllgaard - HO

Øvet optimist.

 1. Oskar Øllgaard - HO
 2. Tim Hygom - HO
 3. Morten Nygaard Bjerg - FANØ
 4. Banjo E. Madsen - FANØ
 5. Ziggy E Madsen - FANØ

Feva.

 1. Magnus Johannsen/Elias Johannesen - HO
 2. Silje Kirkegaard Berthelsen/Ida Sofie Schmidt Rosenberg - FANØ

Dagens fejder.