Alfred Kaas 

Mindepokal.

En årligt tilbagevendende begivenhed i Ho Bugt Sejlklub er kapsejladsen om Alfred Kaas Mindepokal. Et naturligt spørgsmål i forbindelse med disse sejladser er: "Hvem var Alfred Kaas".
I EAS (Esbjerg Amatør Sejlklub) 25 års jubilæumsskrift har jeg fundet et par billeder og læst mig til nogle få oplysninger om Alfred Kaas.
Alfred Kaas.

"Carmen" var een af Alfred Kaas's både.

Personlige data har jeg ikke fundet, men jeg kan fortælle at Alfred Kaas, der var inkassator, blev kaldt for "Ketle". Hvordan han har fået navnet er jeg ikke klar over. Alfred Kaas var blandt pionererne for sejlsporten i Esbjerg, og var sekretær i byens første sejlklub, Esbjerg Sejl- og Motorbaadsklub, der blev stiftet i 1912. Klubben levede dog ikke længe, og i 1914 stiftedes Esbjerg Sejlklub, båret frem af Verdenskrigen og den deraf følgende mangel på brændstof til motorbådene. Også i denne klub var Alfred Kaas sekretær.
Heller ikke denne klub fik noget langt liv.
I 1919 var Alfred Kaas atter med blandt de der arbejdede på at få gang i den virkelige lystsejlads i Esbjerg, og blev ved den stiftende generalforsamling til Esbjerg Amatør Sejlklub, valgt til næstformand og sekretær.
Mukkebikken.

Alfred Kaas ejede på et tidspunkt denne motorbåd, "Mukkebikken".
Musik skal der til, bemærk rejsegramofonen, den gamle slags med håndsving, på agterdækket.

 

I 1925 blev der oprettet en motorbådsafdeling, og i den forbindelse blev bestyrelsen udviddet med to motorkyndige medlemmer, hvoraf Alfred Kaas var den ene.
I det hele taget har Alfred Kaas været aktiv på mange fronter op gennem årene. Vi finder ham således også som notar i dommertårnet når der blev sejlet kapsejlads og de høje dommere, Kaptajn Mortensen og Vaadbinder Bang skulle have resultaterne udregnet og noteret.

Ligger du inde med flere oplysninger om Alfred Kaas, vil jeg meget gerne høre fra dig.
Jens Konge

aug. 2002