HO BUGT SEJLKLUB

Forældrepolitik 

Det er målet, at nye forældre umiddelbart føler sig velkomne i klubben, samt at forældrene motiveres til aktivt at tage del i ungdomsarbejdet. 

Der er en forudsætning for at ens børn kan sejle i Ho Bugt Sejlklub, at man som forældre er villig til at yde sin del af det frivillige arbejde for at få det hele til at løbe rundt. Det betyder, at man ikke bare kan melde sit barn ind og aflevere det til træning og derefter forvente, at klubben står for jollepasning, klargøring til sejlads, oprydning, stævnetransport mv. 

Forældre vil derfor blive introduceret til relevante opgaver og det er ungdomsafdelingens målsætning, at alle forældre introduceres grundigt i rollen som ”sejlerforældre”, og på den måde kan medvirke til udviklingen i ungdomsarbejdet i Ho Bugt Sejlklub. 

Ved hver træningsaften er der behov for at hjælpe sejlerne med at rigge jollerne til, sætte jollerne i vandet, holde strandvagt, hjælpe sejlerne på land igen efter sejlads, skylle udstyret og bære alt på plads, holde orden på pladsen, hente benzin til følgebåde, løbende vedligeholdelsesopgaver mm. 

Ungdomsafdelingen udarbejder planer for hvem, der gør hvad, således man aldrig står alene med opgaverne. Man skriver sig på planen for ”strandvagt” og ”mad/kage”, som hænger på opslagstavlen i klubhuset. 

Forældre som ønsker at involvere sig i trænergerning tilbydes nødvendige trænerkurser. 

Det er kun forældre som er godkendt af en træner, som må føre klubbens følgebåde. Godkendelsen er mundtlig. 

Der gives information til forældrene ved møde før sæsonstart og ved dennes afslutning, samt løbende i sæsonen på hjemmesiden og via mail. Man kan abonnere på nyheder på HBS hjemmesiden, således at man får en mail tilsendt med link til den aktuelle nyhed på hjemmesiden. ( tilmeld/frameld nederst på forsiden www.hbsejlklub.dk )

 

april 2014