Ho Bugt Sejlklub


Udvalg for jollepladsen (se under 'Bestyrelse/Udvalg')

Opgaver.  

1.      Opdele jollepladsen i grupper efter jolletyper.

2.      Reservere pladser til klubbens joller og følgebåde.

3.      Anvise jollepladser til klubbens medlemmer.

4.      Servicere nye medlemmer og anvise jolleplads.

5.      Udarbejde og opsætte planer over jollepladsen med pladsnumre.

Regler for benyttelse af jollepladsen.

Joller.

1.      Wayfarer og andre sejljoller skal stå på jollevogne og forsynes med sejlnr. på presenningen.

2.      Hobie Cats skal stå på klodser/stativer.

3.      Optimistjoller skal stå på stativer.

4.      Motorjoller skal være godkendt af pladsudvalget.

5.      Joller med mast skal være forsvarligt tøjret, midt på hver side.

6.      Alle joller på pladsen SKAL som min. være ansvarsforsikrede.

7.      Der må ikke ændres på placeringen af jordspydene.

8.      Fald og andet tovværk skal være bundet således, at de ikke kan klapre mod masten.

9.      Alle joller skal stå med stævnen mod kysten.

10.  Der må ikke stå joller på pladsen i tidsrummet: 15. november til 15. marts.

11.  Klubbens joller skal fjernes samtidig med standerstrygning.

Trailere/Jollevogne

1.      Jolletrailere skal stå på den anviste plads.

2.      Optimistjollevogne skal efter sejlads anbringes på den anviste plads.

3.      Der må ikke stå jollevogne på stranden, hvis man bliver væk natten over.

Øvrige bestemmelser.

1.      Tilkørselsvejen skal være lukket med kæde og lås

2.      Rampen skal holdes fri

3.      Der må ikke køres med tunge biler på rampen og jollepladserne.

4.      Vandslangerne skal rulles op på stativet efter brugen.

5.      Der må ikke anbringes løse genstande under jollerne eller på jollepladsen.

6.      Alle skal hjælpe med til at holde pladsen i pæn og ryddelig stand.

7.      Medlemmerne skal følge pladsudvalgets anvisninger.

Vinteropbevaring.

1.      Der er et antal pladser ved klubhuset, der kan anvendes efter aftale med klubhusudvalget.

2.      Der er et antal pladser i og ved klubbens lokaler på Esbjerg Havn til vinteropbevaring og reparation, efter aftale med havneudvalget.

Nøgler.

Mod depositum på kr. 100,00 kan medlemmer få udleveret nøgler hos pladsudvalget.

Revideret december 2006.


Retur til udvalgsoversigt