Regler for indkøb i Ho Bugt Sejlklub

Indkøb over 1000 kr. forelægges kassereren /formanden så de kan forelægges bestyrelsen. Presserende forhold kan dog afgøres af kassereren/formanden. Ved større indkøb, eksempelvis til istandsættelse af joller, skal disse forelægges i god tid og så betids at de kan blive drøftet i bestyrelsen.

Alle regninger skal påføres navn.  Regninger uden navn afvises. Ved indkøb og fremsendelse af post påfører man sin egen adresse og ikke HBS på Sanatorievej

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. september 09