HO BUGT SEJLKLUB


Reservation af Udstyr


Sejlklubbens udstyr: der er listet i denne mappe kan lånes af alle medlemmer såfremt:

 1. Udstyret er ledigt. (At det ikke er planlagt brugt i en af skolerne, eller i andet klub regi.)
 2. Når man inden brug har skrevet besætningen ind i denne reservations kalender. (Man kan kun reservere i det omfang der er kalender blade.)
 3. Når man har de fornødne færdigheder.
 4. Første gangs lånere skal henvende sig til de respektive bådsmænd, der giver den fornødne instruktion.

Ansvar:

 1. Alle der låner udstyret er ansvarlig for at det aflevers rengjort og afrigget på korrekt vis.
 2. Beskadiger man noget meldes det straks til bådsmanden på sms.
 3. Fejl og mangler ved udstyret meldes til bådsmanden.

Der er 2 typer reservationer:

1. Dagsejlads:

 1. Denne type booking tager udgangspumkt i sejlads fra Sejlklubben.
 2. Reservations perioder: Dag(06:00->17:00) eller Aften (17:00->06:00).
 3. En Besætning kan til denne type (Dagsejlads) have 1 reservation stående. (Det betyder at man skal have brugt sin reservation inden en ny foretages.)
 4. Besætningens navne skal fremgå af reservationen.
 5. Såfremt reservationen ikke er taget i brug ved det anmeldte starttidspunkt annuleres denne. Og udstyret kan reserveres og benyttes af enhver kvalificeret fremmødt besætning.

2. Arrangementer: (stævner og lignende der strækker sig over flere dage.)

 1. Denne type booking er beregnet på arrangementer og tursejlads.
 2. Reservations perioder: Typisk hele dage.
 3. En Besætning kan til denne type (Arrangementer) have 1 reservation stående. (Det betyder at man skal have brugt sin reservation inden en ny foretages.)
 4. Besætningens navne skal fremgå af reservationen.
 5. Såfremt der 3 uger inden et annonceret arrangementets start, ikke er fortaget nogen reservation, kan en besætning der har 1 stk. stående reservation lave en ekstra reservation så de totalt har 2 arrangement reservartioner.

Man kan totalt have 2 ubrugte reservationer stående, 1 stk. til Dagsejlads og 1 stk. til Arrangementer. Med ovenstående (e) undtagelser.

Alt udstyr forvaltes af de respektive skoler, der har overdraget ansvaret af den daglige drift til Bådsmændene.

For at en reservation er gældende skal følgende 3 informationer fremgå af reservations mappen:

(1)   Start tidspunkt: - (2) Besætnings navne; -  (3) kontakt mobil telefon nummer
f.eks.: 18:00 - Peter Petersen + Ole Olsen. - 1234 5678

Bestyrelsen 1 september 2016
# BL