HO BUGT SEJLKLUB


Forældrepolitik 

Det er målet, at nye forældre umiddelbart føler sig velkomne i klubben.
Det er ligeledes målet, at forældrene motiveres til aktivt at tage del i ungdomsarbejdet.

Arbejdet i ungdomsdelingen er frivilligt arbejde. For at træningsaftenerne kan blive en positiv oplevelse for børnene, må forældrene påregne at tage aktivt del i klargøring af joller, søsætning etc.

Der er en forudsætning for at kunne sejle i Ho Bugt Sejlklub, at man som forældre er villig til at yde sin del af arbejdet for at få det hele til at løbe rundt. Det betyder, at man ikke bare kan melde sit barn ind og aflevere det til træning og derefter forvente, at klubben står for jollepasning, klargøring, oprydning, stævnesport mv.

Forældre vil derfor blive introduceret til disse opgaver.

Ved hver træningsaften er der behov for at hjælpe sejlerne med at rigge jollerne til, sætte jollerne i vandet, ”holde strandvagt”, hjælpe sejlerne på land igen efter sejlads, skylle udstyret og bære alt på plads, holde orden på pladsen, hente benzin til følgebåde, løbende vedligeholdelsesopgaver mm.

Ungdomsudvalget udarbejder planer for hvem der gør hvad, således man aldrig står alene med opgaverne. Man skriver sig på planen for ”strandvagt” og ”torsdagsforplejning”.

Det er ungdomsudvalgets målsætning, at alle forældre introduceres grundigt i rollen som ”sejlerforældre”, og på den måde kan medvirke til udviklingen i ungdomsarbejdet i Ho Bugt Sejlklub.

Forældre som ønsker at involvere sig i trænergerning tilbydes nødvendige trænerkurser.

Det er kun forældre som er godkendt eller har nautisk eksamen, som må føre klubbens følgebåde.

Der gives information til forældrene ved møde før sæsonstart og ved dennes afslutning, samt løbende i sæsonen. (www.hbsejlklub.dk)

Forældrene opfordres i videst muligt omfang at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i stævner og andre arrangementer.

For at bevare og styrke sammenholdet i forældregruppen afholdes forskellige sociale arrangementer, eksempelvis det årlige klubmesterskab og fastelavn.

april 2009