Nødopkald


Tlf. 112

Hvor er ulykken sket?

Ho Bugt Sejlklub Sanatorievej 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V

Hvad er der sket?

 Hvilken hjælp skal komme ?

Esbjerg redningsbåd

Ambulance

Brandvæsen

Politi

Andet

  Hvor mange er forulykket?

Hvilket telefonnummer ringes der fra?


 

Andre telefonnumre:

Redningsbåden
Esbjerg Havnevagt…76 12 40 00

Falck ………………..70 10 20 30

 
 

 

 

 

 

Skal læses af alle

I tilfælde af ulykker på Ho Bugt

I forbindelse med det afholdte førstehjælpskursus og besøg hos redningsbåden Esbjerg, er der blevet spurgt efter retningslinjer i forbindelse med en evt. ulykke på Ho Bugt.

En sådan retningsplan er nu blevet hængt op på informationstavlen nede på jollepladsen og i klubhuset. Men der følger lige et par informationer med på vejen.

Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg ringe hen? Hvad skal jeg sige til 112? Hvad kan jeg gøre? Spørgsmålene er mange, både før, under og efter ulykken, så derfor er det vigtigt at have forberedt så mange af spørgsmålene som muligt, før en ulykke sker.

For at vi bedst kan komme omkring alle spørgsmålene, er der her beskrevet en tænkt ulykke.

Du færdes på stranden og bliver tydeligvis gjort opmærksom på en kæntret jolle med en person, som klamrer sig til jollen og tydeligt signalerer efter hjælp. Det er forsommer med lav vandtemperatur, og strømmen er for udadgående, med frisk til hård vind.

Hvad gør jeg?  

Forsøg at gøre opmærksom på, at du har set ham, ved at råbe og signalere ud til ham. (Det beroliger meget, at man ved, at der er hjælp på vej) 

Slip ham aldrig af syne. Få en anden på stranden til at observere ham.
Lav evt. en pejling. (pejling er beskrevet på nedenfor)

Overblik: Vurder situationen.
Kan vi selv komme ham til undsætning?
(kræver min. to personer i en jolle)

Skal jeg ringe 112
 - for tilkaldelse af Esbjergs redningsbåd fra Esbjerg havn?
 -
og evt. en ambulance.
(hellere en gang for meget end for lidt)

Tilkald den nødvendige hjælp over 112.

Ved opkald til 112 er det særlig vigtigt at gøre opmærksom på følgende:

Hvor er ulykken sket?
Ud for Ho Bugt Sejlklub med adresse: Sanatorievej 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V

Hvad er der sket?
Da dette ikke er en ulykke, der sker hver dag, heller ikke for 112, så er det her meget vigtigt at forklare tydeligt, hvad der er sket og hvad der er brug for af hjælp.

I meldingen siger du; ”Jeg har observeret en person, som er kæntret i en jolle.”
(supplerer med så mange oplysninger, som det er muligt, med hensyn til farven på båden og personens tøj og redningsvest farve, og om han er ved båden eller ej).
Sig, at du har brug for redningsbåden fra Esbjerg Havn ( den kan være der hurtigst, inden for 15 min) og da temperaturen i vandet er lav, kan det også godt være, at der bliver brug for en ambulance, når han kommer ind til land.

Hvor mange er forulykket?
”Jeg har kun observeret en person, men der kan godt være flere.”

Hvilket telefonnummer ringes der fra?
Der ringes fra: Opgiv telefonnummer, så kan 112 ringe tilbage og få supplerende oplysninger. 

Det er nu op til den vagthavende på alarmcentralen 112 at vurdere, hvad der skal ske, ud fra de oplysninger, som du har givet. Det betyder også, at skulle der ske ændringer undervejs, såsom at personen f.eks. driver væk fra båden eller at han forsvinder under overfladen, så er det yderst vigtigt, at du ringer tilbage med de nye oplysninger.

Hvis personen går ned, så noter tidspunktet, og observerer stedet med en landpejling. Dette gør det lettere for redningsbåden og redningshelikopteren at finde ham senere. 

Da dette er en redningsaktion på vand, vil alarmcentralen 112 overgive kommandoen til SOK (Søværnets Operative Kommando) Og aktionen vil blive styret af SOK i Århus. SOK skal nu til at finde ud af hvor Ho Bugt er og hvem der nu er nærmest. De vil formentlig sende redningshelikopteren fra Skrydstrup med det samme, men det er ikke sikkert, at redningsbåden fra havnen kommer af sted med det samme. Der kan godt gå nogle kostbare minutter inden den bliver rekvireret. Så derfor er det vigtigt at gøre 112 tydeligt opmærksom på, at de skal rekvirere redningsbåden Esbjerg og få 112 til at bekræfte, at de sender redningsbåden. Er der den mindste tvivl, så ring selv til:

Esbjerg Havnevagt på tlf.nr.: 76 12 40 00

og orienterer dem om ulykken. Havnevagten vil så forhåbentlig tilkalde redningsmandskabet over deres personsøger først, for derefter at ringe tilbage til alarmcentralen 112, for at sige, at de sejler derud.

Vi har haft dette med at ringe til Havnevagten direkte og dermed gå uden om kommandovejen, d.v.s. 112, oppe til debat blandt de folk, som har deltaget i førstehjælpskurset og ekskursionen til Esbjergs redningsbåd, og vi er blevet enige om, at vi selvfølgelig skal gå kommandovejen. Men når der nu kan være lidt usikkerhed om hvorvidt systemet er godt nok og med det faktum, at der kan gå kostbare minutter tabt i systemet, så er vi blevet enige om, at er der den mindste tvivl om hvorvidt redningsbåden vil komme, så ringer vi selv.

Pejling

Hvis den forulykkede er ved at gå ned eller er umulig at se på grund af f.eks. bølger, er det nødvendigt at foretage en pejling, for at redningsbåden kan finde den forulykkede.

Til en sådan redningsaktion skal der være minimum to hjælpere.

Hjælperne placerer sig med ca. 50 meters mellemrum, hvor de lægger sig på maven eller står op og sigter mod ulykkesstedet.

Sigtemidlerne kan bestå af f.eks. en stok, to pinde, to sten, en åre eller lignende, der lægges i sandet, så de peger mod ulykkesstedet.

Så længe den forulykkede er synlig, sejler båden direkte ud til den nødstedte.

Så fremt den forulykkede ikke længere er synlig fra båden bliver båden dirigeret fra stranden af de to hjælpere ud fra deres pejlinger.

Hjælperne kan nu med armbevægelser dirigere redningsbåden til det sted, hvor den forulykkede skal søges.

Ulykkesstedet er der, hvor pejlingerne skærer hinanden, som angivet på tegningen herunder: