Ho Bugt Sejlklub
Ekstraordinær Generalforsamling 11. februar 2016

 

Referat:

Formanden bød velkommen, og gik til pkt. 1.

 1.  Valg af dirigent:

Formanden foreslog Ebbe Kildsgaard.
Ebbe blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig efter gældende vedtægter.

 2.  Valg af referent og stemmetællere:

Michael Jørgensen blev valgt til referent.

Jeppe Schmiegelow blev valgt til stemmetæller.

 

3.  Godkendelse af forslag til vedtægtsændring:

Med reference til referatet fra Ordinær generalforsamling torsdag d. 26 november 2015 genfremstilles følgende forslag:

            §8, stk. 1 ændres således.

            "Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer,"

            ændres til:

            "Bestyrelsen består af syv medlemmer,"

 

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Forslaget er hermed godkendt og bestyrelsen pålægges at revidere vedtægterne tilsvarende.

 

 

20/2-2016
Ebbe Kildsgaard
Dirigent


Michael Jørgensen
Referent