Ho Bugt Sejlklub | Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 10. december 2014 kl.18:00 i Messen


Tilstede:

Bjarne Lindquist

Jesper Fahnøe

Henrik Melsen Larsen

Lene Hemmsen

Carsten Kousgaard

Fraværende:

Søren Lambertsen

Martin Jeppesen

Dagsorden:

Referat:

Godkendelse af referat


Referatet d. 10.12. er blev godkendt.


Bestyrelsen konstitueres / Organisering


Bestyrelsen er konstitueret

Næstformand: Søren

Kasserer: Martin

Formand: Bjarne


Organisationsplan

Organisationsplanen er påbegyndt. Bekræftelse af udvalgene mangler


Generalforsamling


Sikkerhed til søs: bådsmændene køber diverse remedier ind.

Logbog: Bjarne skaffer en bog. Introduceres på sejlerskolen.


Kartotek


Indmeldelse: “Rød”/“grøn” ved ”optaget”/”ledige”

Jesper, Bjarne og Lene får kartoteket opdateret


Medlemslister


Bjarne, Jesper og Lene kommer med et oplæg på tilgang af medlemslister umiddelbart efter jul

Udvalgene indkaldes efterfølgende for at få deres input


Nøglebrik


Udlevering af nøglebrik koster 100 kr i administrationsgebyr. Depositumet frafalder pr. 1.jan. 2015