HO BUGT SEJLKLUB


Ho Bugt Sejlklub Dagsorden bestyrelsesmøde

Onsdag 8 januar 2014 kl. 19.00 – 21.00:

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

2: Nyt fra formanden

-         Konstituering

-         Klubbens betaling til kommunen ved brug af klubhuset.

-         Digital postkasse.

-         Kartotek adgang til at se bank data.

-         Kontoplan for den nye sæson.

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

-         Arealerne på havnen.

5: Nyt fra udvalgene

-         VHF kursus, vil vi betale dette.

6: Indkommende punkter.

-         Forsikring af klubjoller.

-         Hvordan skal TORM prisen bruges

7: Projekter, status på igangværende og nye.

-         Status på og opdatering af opgaveliste.

8: Eventuelt.