HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden, bestyrelsesmøde tirsdag 10/9 2013 kl. 19.00 – 21.30:

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

2: Nyt fra formanden

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

-         Kartotek/økonomistyring

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

5: Nyt fra udvalgene

6: Indkommende punkter.

-         Lås til Magasinet.

-         Forsikring af klubjoller.

-         Nøglebrikker nye samt afkodning af brikker fra udmeldte medlemmer.

7: Projekter, status på igangværende og nye.

-         Status på og opdatering af opgaveliste.

8: Eventuelt.