HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden, bestyrelsesmøde tirsdag 20/8 2013 kl. 19.00 – 21.30:

1: Godkendelse af referat samt valg af referent. 

2: Nyt fra formanden 

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

-         Kartotek/økonomistyring 

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere. 

5: Nyt fra udvalgene 

6: Indkommende punkter.

”Chikane” ift. kasseropgaver.
Kajakker og SUP, hvordan skal de bruges.
Orden mm. i magasinet samt regler for åben/lukket port.
Nils ønsker at stoppe som ungdomsleder/træner – hvad gør vi?
Hvad sker der med Hobierne?

7: Projekter, status på igangværende og nye.

Status på og opdatering af opgaveliste. 

8: Eventuelt.