HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden, bestyrelsesmøde tirsdag 14/5 2013 kl. 19.00 – 21.00:

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

2: Nyt fra formanden

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

5: Nyt fra udvalgene.

-         Trænerkursus, windsurf

6: Indkommende punkter.

-         Kick-off arrangement 2014

-         Kajakker og SUP, hvordan skal de bruges.

-         Orden mm. i magasinet samt regler for åben/lukket port.

-         Forsikring af klubudstyr.

7: Projekter, status på igangværende og nye.

-         Status på og opdatering af opgaveliste.

8: Eventuelt.