HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden, bestyrelsesmøde fredag 03/01-2013 kl. 19.00:

 

1: Godkendelse af referat.
2: Nyt fra formanden.
3: Nyt fra kassereren / økonomi status.
a. Organisering af Økonomi udvalg.
4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.
5: Nyt fra udvalgene.
6: Indkommende punkter.
a. Planlægning af forsæson.
b. Kickoff.
c. Opfølgning på generalforsamlingen.
d. Klubaftner.
e. Bookning af faciliteter.
7: Eventuelt.