Dagsorden, bestyrelsesmøde tirsdag 15/10 2013 kl. 19.00 – 21.30:

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

Ikke nogen kommentar, det ser godt ud.

Referent Søren Heide Lambertsen

2: Nyt fra formanden

- Bjarne har masser af nyt og første punkt er at vi kan få refunderet kursusudgifter ved Esbjerg Kommune. Det vil derfor være oplagt at en håndfuld har instruktør kursus, så der altid er en sejl kyndig i forbindelse med klubaktiviteter.

- Bjarne er ved at tage lederakademi kursus og han har nogle ideer med herfra.

- Bjarne oplyser at det ikke er nødvendig at tegne bestyrelsesansvarsforsikring i HBS. Vi har en ansvarsforsikring hvis der skal ske noget jollepladsen osv.

- Bjarne er ved at lave klubbens årsplan, som en del af lederakademi kursus. Det virker som et godt værktøj som helt sikker kan anvendes i fremtiden.

- Adgangsbrikkerne virker igen, det var en strømfejl som er blevet rettet.

- Bjarne har brugt meget tid til vores medlems kartotek og ringet rundt til alle medlemmer som ikke har betalt. Det ser rigtig godt ud med medlemsantallet og der er kommet en del penge i kassen fra dette arbejde.

- Der er 300 medlemmer og der har aldrig været så mange medlemmer.

- Der er et problem med at slette en person fra vores kartotek da alt info omkring nøgler forsvinder. 

- Omrigger dag er blevet flyttet til den 26. Finn B arbejder på frokosten. 

- Bjarne er blevet ringet op af en journalist og er ved at lave en artikel omkring aktiviteter i sejlklubben.

- Svømmehallen er under ombygning og er først klar efter jul, muligheden for måske at låne en anden svømmehal undersøges.

- Der er et ønske om at der i vinterperioden bliver holdt en aktivitet om mandagen engang om måneden.

- MTB bliver en vinteraktivitet, vi mødes tirsdag kl 17 ved klubhuset og er tilbage kl 19.

- Finn har set at nogle af klubhusets bjælker er blevet sorte. Det må være noget for udvalget.

- Bjarne har fået lavet nye hjul til porten. 

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

- Det er ikke noget nyt, men er meget at se til.

- Nyt benzinkort er undervejs til info.

- Kassereren har modtaget 42 mail på kort tid. 60 til 80 mail i måneden er for mange. Vi skal have delt dette ud. Måske skal der laves et økonomiudvalg, dette område kræver ekstra fokus i fremtiden. Martin vil gerne stå for økonomistyringen. Måske skal der så være en kartoteksholder, som fra næste sæson står for ind og udmeldinger.

- Klubben skal have reg. og nyt cvr. nummer, i forbindelse med digital postkasse. Bjarne har styr på dette.

- Henrik Tang vil gerne give os en Præmie, vi har fået 16 våddragter og redningsveste til ungdom.

- Bjarne Hjerte starter, hjertestarter.dk. Der skal gerne være en brik. Søren undersøger om hjerterstarter må hænge udenfor. Søren reg. på hjertestarter.dk.

- Kajakker til børn ønskes, Bjarne arbejder videre med dette.

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

- Triatleterne har kontaktet klubben for et muligt samarbejde.

5: Nyt fra udvalgene

Ikke noget nyt

6: Indkommende punkter.

-         Lås til Magasinet og nøglebrikker nye samt afkodning af brikker fra udmeldte medlemmer.

Bjarne har bestilt 100 brikker

-         Forsikring af klubjoller.

Jesper har styr på dette.

-         Undervisning i medlemsdatabasen

Bjarne giver en intro

-         Fremtidigt kartotek

Der ses på muligheden for at finde en mand/kvinde til dette arbejde.

-         Hvordan skal TORM prisen bruges

Vi har 10.000 kr. Glenn og Martin oplægger en sommersejl fest, vi skal alle prøve alt. Det afholdes slut maj eller senere måske starten juni.

-         Planlægning af omriggerdag

Der skal nedbores i hul, Frederik arbejder på sagen.

Frokost Finn B.

Hobie kommer ind i kælderen.

Motor skal i magasinet.

Motorhjælme skal males.

Afrigger starter kl 10.

Bjarne tager gammeldansk/enkelt  med.

Rillen i gulvet skal males, det er bedste at male en anden dag, vi finder nogle til denne opgave på dagen.

Vejrstation kommer måske op.

Almen rengøring på dagen, kælderen trænger, måske skal vi finde en magasin ansvarlig, der skal arbejdes på at holde gulvet fri for udstyr. Lars og Glenn prøver at få lidt mere styr på tingene.

Nogle af de gamle jollevogn skal køres væk.

Der er en bilfælg ude på stranden, der arbejdes på at få den væk.

Søren oplyser at han ikke kan komme til omrigger dag, Frederik kommer og tager sig af hobie´s.

-         Generalforsamling

Opgave lav regnskabet, afstem regnskabet.

-         Bestyrelsesjulefrokost.

Julefrokost på Sands 10 mand, 14. December.

7: Projekter, status på igangværende og nye.

-         Status på og opdatering af opgaveliste.

8: Eventuelt.

Lars oplyser at han tager en pause fra bestyrelsesarbejdet og derfor ikke ønsker genvalg.