HO BUGT SEJLKLUB


Referat bestyrelsesmøde Ho Bugt Sejlklub                

September 10, 2013

Present:

Bjarne, Jesper, Lars, Frederik

Referent:

Frederik

 

 

1)       Godkendelse af sidste mødes referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde – Godkendt 

Fremtidige referater vil blive godkendt af bestyrelsen, på næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter de lægges på Ho Bugt Sejlklubs hjemmeside.

2)       Nyt fra formanden

·         Der har været henvendelse fra Esbjerg Kommune vedr. et evt. triatlon arrangement.

·         Der er sendt 138 e-mails ud, med rykker og kontingentopkrævninger.

·         Nøglebriksystemet for porten til magasinet er ikke blevet lavet endnu, firmaet der skal lave det har været sløve og er blevet rykket og bliver det igen.

·         Bjarne deltager i et DIF Lederakademi 2-kursus, udgiften til kursusset afholdes af Esbjerg Kommune.    

3)       Nyt fra kassereren/økonomi status

Kartotek/økonomistyring

·         Fordeling af regning vedr. jollevogne fra Sub-C er der taget hånd om.

·         Der vil blive ryddet op i klubbens medlemskartotek af Bjarne og Frederik   

4)       Nyt fra kommunen

Skader på træbeklædning i sauna vil blive udbedret, ved at sætte fliser højre op ad væggene. Esbjerg Kommune står for arbejdet og økonomien. Hvornår arbejdet sættes i gang er endnu uvis. 

5)       Nyt fra udvalgene

·         Lars trækker sig som ungdomsleder for Optimist/Feva afdelingen, der skal findes en anden.

·         Svømmehalen er bestilt til vintersæsonen som normalt.

·         Surfafdelingen holder klubmesterskab den 5. oktober 2013, alle voksne er velkommen til at deltage ved festen, forudsat de er tilmeldt.

·         Der er to nye bådsmænd på vej til Optimist/Fevajollerne.      

6)       Indkomne punkter

·         Lås til magasin; se punkt under nyt fra formanden.

·         Forsikring af joller; Jesper er i gang med at se på klubbens forsikringer og indhenter tilbud på nye forsikringer.

·         Nøglebrikker til nye samt afkodning af brikker fra udmeldte medlemmer; der er bestilt nye nøglebrikker ved Esbjerg Kommune til nye medlemmer, som får dem via klubbens ”nøglemand”, afkodning af tidligere medlemmers nøglebrikker vil finde sted senere.

7)       Projekter, status på igangværende og nye

Status på og opdatering af opgaveliste; listen blev gennemgået og bliver opdateret af Jesper. 

8)       Eventuelt

·         Der skal være en aftale med sponsorer om hvor længe de skal være på klubbens hjemmeside.

·         Trailer og jollevogne der ikke står på medlemmerne jollepladser og som ikke hører til på jollepladsen, skal der ryddes op i til afriggerdagen, de skal som tidligere vedtaget ikke stå på jollepladsen når de ikke bruges.

·         På næste bestyrelsesmøde skal der et punkt med omkring hvad Torm-prisen skal bruges til.

·         På næste bestyrelsesmøde vil medlemsdatabasen blive demonstreret og der skal tages stilling til om den eller et andet system skal bruges fremadrettet.

·         Esbjerg Kommune bliver spurgt til vedligehold af porte i bådhuset og magasinet.