Referat bestyrelsesmøde Ho Bugt Sejlklub

August 20, 2013

Present:

Glenn, Bjarne, Søren, Lars , Martin og Jesper

Referent:

Jesper

 

 

1)       Godkendelse af sidste mødes referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde - Godkendt

2)       Nyt fra formanden

·         Nøgle til magasin fungerer stadig ikke – Firmaet som installerede systemet kommer igen i uge 34 og kigger på det.

3)       Nyt fra kasseren

Der har været problemer mht at betale regninger til tiden og der er visse udfordringer med kontingent opkrævninger. Databasen får et eftersyn snarest ,så rykkere kan udsendes og det er i orden inden næste bestyrelses møde 10/9.
Regninger til betaling skal fremsendes straks til kassereren.
Kassereren orienterede om nye lokale tilskuds regler, som dog kræver yderligere afdækning. Kommunen luftede ønsker om betaling for ”programlagte timer” i klubhuset fra 1/1-14.

 4)       Nyt fra kommunen

Se ovenfor.
Ellers intet nyt i ferien.

5)       Nyt fra udvalgene

Young gun Cup er afholdt med sponsorpræmier d.24/8. se HBS nyt
Bluewater sponsor arrangement er ligeledes blevet afholdt . se HBS nyt.
Morgernbaderne er i gang med hvervemøder på Torsdage fra kl:0600.
Lørdag 5/10 afholdes Voksen surf klubmesterskab med efterfølgende fest , hvor alle (voksne) er inviterede. Følg med på hjemmesiden.
Vi havde besøg af lederne fra jolle ungdoms afdelingen og diskuterede bl.a. diplomer til børnene.

Opti afd. Har brug for materialemænd (gerne erfarne sejlere) /mere hjælp til admin af sejlerskolen.
Der annonceres på hjemmesiden.
Hobierne er nu klar til at sejle.

6)       Indkomne punkter

·    Lars har lavet udkast til brugsregler for nyindkøbte kajakker og subs. Godkendt med mindre tilføjelser/præciseringer. Vil komme på hjemmesiden snarest.  Legetøjet skal gerne bruges!

·    Bjarne har lavet udkast til ordensregler for magasinet samt åben/lukket port. Skulle være ophængt.

·    Forsikring – ej behandlet

7)       Eventuelt

Søren G. er blevet ”Benzin-mand” og har kortet. Andre kort lukkes.
Vintersvømning er ansøgt om Søndage 10 – 12 i Hjerting.