Referat bestyrelses møde den 14 Maj 2013

 

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

Referat fra sidste møde godkendt

 

2: Nyt fra formanden

Der er problemer med låsen til Magasinet, det arbejdes der på at få løst !

Aktion Bjarne

 

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

Danske Bank konto nu lukket ned og sidste posteringer og regninger der skal betales afleveret til Martin fra Nils.

Kopi af budget sendes i Excell format til Martin. (Aktion Bjarne)

Så Martin kan få styr på de sidste betalinger og danne sig et overblik over økonomien, (Aktion Martin)

Lejede cykler skal betales, (Aktion Bjarne)

Børne attester lavet i surf afdelingen, øvrige afdelinger sørger for at tjekke op på om der ligger børneattester på de øvrige trænere. Aktion ( Bjarne / Martin)

Faktura tilsendt fra Jes på Optimister betales ( Aktion Martin)

Surf afdelingen mangler 5-10 nye begynder boards, vi forsøger at skaffe sponsorer som ved surf sejlene.

(Aktion Lars / Glenn / Søren Christensen)

 

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

Jord til Bådpladsen skal leveres af kommunen (aktion Frederik)

Der skal igen tages fat i kommune vedr. Afmærkning af Hav pool, forslag til at kommunen betaler men at HBS sørger for indkøb og udførelsen (Aktion Bjarne)

5: Nyt fra udvalgene.

-         Trænerkursus, windsurf

Surf afdelingen sender 7 friske mænd afsted på instruktør 1 surf kursus i weekenden 18-19 maj (aktion Lars / Glenn)

 

6: Indkommende punkter.

-         Kick-off arrangement 2014

-         (det bliver den 22/2-14 fra kl. 10.00 – 13.00 i Marbæk, det lægges på hjemmesiden)

-         (aktion Lars)

-         Kajakker og SUP, hvordan skal de bruges.

-         Der er indkøbt 2 kajakker og vi forsøger at få sponsoreret 3 SUB (stand up padle boards)

-         Der skal laves en kort beskrivelse til benyttelse af disse som skal lægges på hjemmesiden)

-         (aktion Lars)

-         Orden mm. i magasinet samt regler for åben/lukket port.

-         Vi skal have mere styr på vores magasin og bådhus, der skal skrives et ordens reglement

-         Blandt andet skal vi sørge for at porten altid er lukket når vi er på vandet.. ellers dækker forsikring ikke

-         (aktion Bjarne)

-         Forsikring af klubudstyr.

-         Vi skal have undersøgt vores dækning, da vi har fået en del nyt udstyr, vi arbejder på at få en forsikrings mand ud og kigge på hvad vi har, og hvordan vi er dækket, vi har Codan idag.

-         (Aktion Martin / Glenn)

-          

 

7: Projekter, status på igangværende og nye.

-         Status på og opdatering af opgaveliste.

-         Listen Opdateres med igangværende / afsluttede projekter (Aktion Jesper)

 

8: Eventuelt.

Indkomne forslag fra Nils diskuteret

Punkt 1)
Forsikringer er allerede sat igang

Punkt 2) 
er bestyrelsens holdning, at vi som udgangspunkt ikke hyrer fast træner udefra, men vi vil ikke stå i vejen for et par arrangmenter hvis det betales ud fra Optimisternes eget budget.
Nils  skal have svar (aktion Bjarne)

Punkt3)
Event vedr.
Dåb af Joller, Bjarne tager en snak med Nils  om hvad han har i tankerne (Aktion Bjarne)