HO BUGT SEJLKLUB


30/10-2012

Referat Bestyrelsesmøde d. 22.10.2012

Tilstede: Nils- Glen- Jesper- Lars- Søren J
Afbud: Bjarne- Frederik- Søren L

1. Godkendelse af referat.
Referat fra sidste møde kan ikke godkendes, da det ikke foreligger.

2. Nyt fra Formanden
Bestyrelsen har vedtaget, at næstformanden overtager styringen af bestyrelses møderne og lignende mens formandens er i England.

3. Nyt fra Kassereren
Kassereren fremlagde regnskabet, og de forskellige punkter blev gennemgået.

4. Nyt fra Kommunen m.m.
Trappen ned til stranden er nu kommet op. Og jollepladsen er blevet armeret i det sydvestlige hjørne. 

5. Nyt fra udvalgene
Surferne har fået tilsagn om sponsorat til sejl for 20.000,- kr. fra Blue Water, men mangler stadig ca. 10 boards. Bestyrelsen er enige om at de skal købes.

Optimisterne har også gang i sponsorerne, der regnes med at der sponseres 1 ny optimist, og 1-2 Feva joller, evt. brugte.
De har kun vedligehold på programmet budgetmæssigt.

Orientering omkring Wayfarer sejlskolen. Booking bøgerne indføres igen til foråret.

Pladsen, hvis der ikke er betalt for bådplads/hylde efter 1. rykker, så fjernes båd / hylder tømmes.

6. Indkomne forslag
Der snakkes omkring brug af klubhuset til arrangementer, der vil blive udformet retningslinjer for brug af klubhuset.

General forsamling 2012 er planlagt.

7. Evt.
Hjerte starter har været til 2 års service.

Tidligere forslag omkring sponsering af kajakker, skal drøftes færdigt.

Referat: Søren J.