HO BUGT SEJLKLUB


Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/6 2012

 

Tilstede: Søren J., Frederik og Lars. Nils kom kl. 20.00 efter optimisttræningen.
Afbud: Glenn og Søren L.
Udeblivelse: Bjarne og Jesper.

referent: Lars

----------------------------------------------------------------------------------

Da der ikke forelå en dagsorden til dagens møde blev følgende punkter diskuteret.

1: Referatet fra bestyrelsesmødet i april er godkendt.

2: Vi har udarbejdet en ny dagsorden, der skal bruges som standard. Dagsordnen er som følgende.

                      Dagsorden:

                      1: Godkendelse af referat.

                      2: Nyt fra formanden

                      3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

                      4: Nyt fra kommunen og andre samarbejdspartnere.

                      5: Nyt fra udvalgene.

                      6: Indkommende punkter.

                      7: Eventuelt.

Det blev besluttet at punkter til dagsordenen skal være indgivet senest 5 dage inden bestyrelses-mødet og at dagsordenen skal være sendt ud til bestyrelsen senest 3 dage før mødet.

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.

Et bestyrelsesmøde skal kunne holdes på 2½ time, normalt mellem kl. 19.00 og 21.30.

3: Div. omk. jollepladsen.

Landevejstrailere på jollepladsen.                                                                                             
Bestyrelsen ser helst at der ikke er landevejstrailere på jollepladsen. Kan man ikke have sin trailer et andet sted, skal den enten stå med jollen ovenpå eller på en separat jolleplads som der betales for.

Oprigningsplads til kite- og windsurfere.                                                                                          
Der er kommet to joller i den nordlige ende af pladsen som var tiltænkt som oprigningsplads for surferne. Efter et kort samråd med Per V og Poul Varde er de to joller blevet flyttet til andre pladser.

Organisering af jollepladsen.                                                                                                               
Vi har besluttet at der på generalforsamlingen skal meldes ud at der forud for næste sæson vil kunne ske en omfordeling af jollepladserne for at kunne optimerer brugen af jollepladsen.
Vi ønsker at de både der sejler mest kommer tættest på rampen og forsøge at samle klubbådene. I forbindelse med omfordelingen må alle være indstillet på at kunne få en ny plads.

Mærkning af jollevogne.                                                                                                                         
Bestyrelsen opfordre til at alle jollevogne mærkes med både ejerens og bådens navn.

4: Mødekultur.

Der er enighed om at der skal strammes op på vores mødekultur. Det er unødvendigt at et bestyrelsesmøde skal tage 3½ - 4 timer. Vi håber den nye dagsorden kan hjælpe os på vej. Punktet skal diskuteres nærmere på næste møde.

5: HBSAdmin.

Der ønskes flere/bedre filtre, så de forskellige udvalg kan trække de oplysninger de har brug for. Skal diskuteres nærmere på næste møde. Nils har dog akut brug for at kunne se flere oplysninger. Han kontakter Bjarne.

6: Trappe til stranden fra jollepladsen.

Det besluttes at HBS kan bidrage med kr. 10.000,- til etablering af en trappe. Udvalgsformanden tager kontakt til kommunen for at komme videre med sagen.

7: Sankt Hans.

Nils tager kontakt til Sankt Hans udvalget så der kan arrangeres noget. (se HBS-nyt)

8: Eventuelt.

Man skal huske at melde afbud hvis man ikke kommer til et bestyrelsesmøde! Der er sgu træls at komme til et møde, og så sidder vi kun 3 mand. Nils kom efter optimisttræningen. Dette er et surt opstød vi er enige om, og I ved selv hvem der skal have dårlig samvittighed.

Suppelanterne skal indkaldes hver gang og de skal også på mailinglisten, så de kan være informeret om hvad der foregår.