Ho Bugt Sejlklub | Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 11 april 2012 kl:19:00 i Messen

Tilstede:

Afbud:

Dagsorden:

Referat: (BL)

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Evaluering af standerhejsning.
Eftermiddagskaffe var et godt indslag, indkaldelsen og opgaverne må gerne kommunikeres klart på hjemmesiden.
Startdatoer for opstart af sommer sejlerskole aktiviterter mangler, ungdom og voksne.
Opti, Feva Surfer : Tirsdag d. 17 april kl. 17:30
Voksne : Tirsdag d. 17 april kl. 18:00
Junior surf : mandag d. 23 april kl. 17:00
Er der en plan for klargøring og tilrignig af udstyr til skolerne?
Optimist og Feva, bruger første gang til at klargøre udstyr.
Surfer, Sune tjekker op på grejet.
HobieCat: Frederik og Søren Lambertsen tjekker op.
Wayfarer: Lars Madsen og Søren Jensen, tjekker.
Information fra udvalgene, hvor det er relevant.
Jolleplads: Maling af benzin skur, Nils og Lars, laver en aftale med Klemme og Poul 'Varde'.
Strandadgang: Vi afventer kommunen
kontingent: 1. rykker udsendes 19 april, 2. rykker udsendes 1 maj.
Uddannelse, hvordan er status?
Rune, Stig og Morten ønsker at komme på instruktør kursus, BL laver aftale med dem.
Jollevogne til følgebåde, skal efterses, de skal være ukompliceret at bruge.
Der er bestilt 3 nye jollevogne til klubben, i komme i starten af maj.
Jollepladsen - er ved at finde sin form. Det sydvestlige areal, firkanten rampen og den offentligerampe, stenene og den yderste vej skal renoveres.
Kommunen kommer med jord. Den yderste vej renoveres i næste omgang
Ungdomsvenligsejlklub, når vi at blive klar med en forlængelse af certifikatet inden sæsonstart?
Glen og Lars har fået hjælp af Karin og Nils, vi bliver klar.
Magasinet, de tiltag der er igangsat skal til at virke. Der skal være en kultur.
Hyldeformand overdrages til Lars Thyme, BL sørger for ordensregler.
Klubhus: Udvendige haner etableres med autostop, man skal være til stede for at kunne tappe vand.
Søren Lambertsen - afventer svar fra VVS mand.
Ungdom, ønsker pædagogiske redskaber, linedans og mulighed for at filme sejlerne.
De ønskede remedier indkøbes. Kamera BL, Line af Simon
Eventuelt:
Hattehylde i Bad
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde.
Svømmebane
Der forfattes et svar i kommende uge.

Udgivet: 2012-04-17