Ho Bugt Sejlklub | Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 14 marts 2012 kl:19:00 i Messen

Tilstede:

Fraværende:

Dagsorden:

Referat: (BL)

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Organisering, ny organisationsplan fremlægges.
Der var enighed om at opdele sejlerskole i ungdom og voksen, med henholdsvis en voksen- og ungdomsleder, disse personer koordinerer fælles aktiviteterne. Der var diverse person rettelser, og der er blevet indført et nyt udvalg: Håndværker, udvalget rådgiver og hjælper bestyrelsen og andre udvalg med deres faglighed.
Information fra udvalgene, hvor det er relevant. Bådchefer er fartøjerne klar til en ny sæson?
Joller: Wayfarer, klargøres (SJ). Feva, de 2 seneste joller skal navngives (NK). Alu, bliver hentet i denne uge for reparation (BL). Strandadgang, er godt i gang og der kommer en løsning i år (LT). Svømning, holder svømmeprøve på søndag (NK). Sejlerskole, er ved at være klar til en ny lærerig sæson (SJ). Man kan mærke at det begynder at krible i fingrene for at komme i gang med en ny sæson, alle udvalg er ved at vågne efter vinteren, Morgenbad har holdt deres første møde, og de har været i gang hele vinteren.
Uddannelse, vi har haft 3 personer på 'Instruktør 1', målet for i år er 10 personer på kursus når vi det mål?
Jollesejlerne sender endnu 2 personer afsted i år (SJ). Og surferne sender 5 personer afsted nogle skal på instruktør 2. Dejligt at så mange ønsker at dygtiggøre sig. Og jo - vi når målet med 10 personer på kursus i år.
Diplomsejlerskole, hvordan gik kurset og er vi klar til Diplomsejlerskole introduktion? Har vi plakater og materiale klar?
Programmet for denne spændende aften er ved at være klar, der gøres en ekstra indsats for at sikre at alle interreserede kommer med til denne aften. Hvor vi vil belyse Diplomsejlerskolen som værktøj. (SJ)
Klub arrangementer, der styrker fællesskabet. Fælles svømmeprøve, er alle under 18 informeret? Der er sendt email ud til 47 medlemmer. Hvad bliver næste fælles arrangement?
Næste fællesprojekt er standerhejsning, og næste igen vil blive Aktivitetsdag, en dag hvor vi prøver forskellige fartøjer, og hvad der elles planlægges (LT/NK). Og vi har aftalt med Hjerting Vadehavs Festival (15-18 aug), at vi bliver en del af Festivallen med opvisning, prøveture, og åbent hus etc. Det giver for øvrigt en indtægt.
Ungdomsvenligsejlklub, når vi at blive klar med en forlængelse af certifikatet inden sæsonstart?
Projektet er blevet lidt forsinket, der indkaldes til møde for at få klaret de sidste dokumenter der mangler (GL).
Planlægning af sæsonstart lørdag d. 24 marts, arbejdsopgaver, forplejning.
Arbejdsopgaver beskrives (BL).
Kan vi gøre Ho Bugt Sejlklub mere ungdomsvenlig, jeg har noteret mig at nogle mødes i sejlklubben for at lave lektier, nogle for at se film, hvad kan vi gøre for at understøtte aktiviteter i den retning, og vil vi det?
Klubhuset står til rådighed for medlemmerne, også til lektielæsning og almindelig hygge, der er kaffe, te og saftevand, og man må benytte tekøkkenet alt det man ønsker. Ho Bugt Sejlklub er et godt udgangspunkt for aktivitet. Bestyrelsen vil være åben for idéer.
Evaluering af KickOff - en dag for udvalgsmedlemmer.
Der kan ikke være nogen tvivl om at Søren havde fusket med resultaterne på skydebanen 198 ud af 200 mulige point, nå men tillykke med det. Også det fine arrangerede arrangement, en god måde at samles og komme igang med endnu en sæson. Glæder mig til hvad de finder på til næste år.
Årets kapsejladser er planlagt, vi mangler stadig det fælles klubmesterskab, har vi intentioner om at gennemføre et sådant?, og hvem finder vi som tovholder.
Kapsejladsudvalget tænker over et klubmesterskab. Og sørger i øvrigt for at de planlagte aktiviteter kommer på aktivitetslisten. (BL)
Klubhus: Udvendige haner etableres med autostop, man skal være til stede for at kunne tappe vand. Alle afløb renses. Lås ind til Messen efterses.
Vandstøvsuger medbringes til Standerhejsning (NK). De øvrige klubhus ting (BL)
Eventuelt:
Surferne ønsker en vogn til surfbrædder og udstyr.
En vogn som kan parkeres i bådhuset hvorpå der er plads til et antal surfer designes. Meningen er at vognen trækkes ud af huset og hen på rampen. Den skal være klar når surfskolen begynder. (GL)
Mere tørt i Magasinet
Der etableres bedre udluftning, og der bliver en ugentlig gulvvaske ordning af medlemmerne. Det betyder intet udstyr må ligge på gulvet. Der undersøges om der kan etableres bedre afløbsforhold. (BL)
Vindmåler
Denne placeres på klubhusets sydvestlige hjørne, data sendes til hjemmesiden således at den aktuelle vejrsituation kan aflæses via http://HBSejlklub.dk, forventes klar i april. (FJ)
Jollepladsen - Der vil blive rykket lidt rundt i forhold til år 2010. Det skulle gerne opleves positivt for alle.
Der er udarbejdet en ny jollepladsplan, Bestyrelsen ønsker at klubbådene skal stå rimeligt samlet, sejlerskoleeleverne skal opleve et fællesskab, dels ved at de er sammen, kan snakken sammen og hjælpe hinanden. Og dels vil det blive nemmere for instruktørerne at give beskeder til alle. (BL)

Udgivet: 2012-03-15