Ho Bugt Sejlklub | Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 10 januar 2012 kl:19:00 i klubhuset

Tilstede:

Fraværende:

Dagsorden:

Referat: (bl)

Præsentation af nye bestyrelses medlemmer.
En kort runde hvor hvor alle fortalte lidt om sig selv, og deres bevæggrund for at ville trække et læs i bestyrelsen.
Ledelse - et spørgsmål om stil (RAFI):
For at undgå fordums underlige diskussioner, så bestod første bestyrelsesmøde blandt andet af en "ledelses" diskussion. vi tog en Personprofil test og diskuterede RAFI modellen og brugte den fremadrettet i andre sammenhænge.
Vision for klubben - Hvilke indsatsområder er aktuelle for 2012.
Vision for år 2012:
Arbejdsmetode i bestyrelsen, antal møder, hvornår skal en opgave runde bestyrelsen.
Der er planlagt 10 bestyrelsesmøder ca. 1 pr. måned, se aktivitetskalender på hjemmesiden, hovedplanen er på plads. Opgaver der overskrider budgettet eller ikke er dækket af dette skal behandles af bestyrelsen. Når opgaverne er identificeret uddelegeres de typisk til de respektive udvalg, i særlige tilfælde oprettes der udvalg der har til opdrag at løse en specifik opgave.

Drift:

Organisationsplanen fordeling af poster.
Denne opdateres, arbejdsbeskrivelser for de enkelte udvalg samles og lægges på hjemmesiden. (BL)
Årsplan - en huske liste for brug for driften.
Søren samler datoer og aktiviterene, den lægges på hjemmesiden. (SJ)
kontingent opkrævning 2012, jolleplads, hylder, sejlerskole.
Kontingentet er fastsat på generalforsamlingen, fremadrettet vil vi princip besluttet de øvrige satser ved præsentation af budgettet ved generalforsamlingen, satserne 2012 bliver som 2011. Medlemskartotek gennemgåes for manglende email adresser (FJ), kontigent opkrævning udsendes midt i februar pr email (FJ/BL)
Junior surfer - er de på plads?
Der tjekkes op med instruktører og udstyr. (LT)
Mangler vi hænder?
Vi kan altid bruge arbejdskraft, et rekrutterings redskab udtænkes, det skal understøtte politikken med mange udvalg med veldefinerede overskuelige opgaver. Punktet overføres til næste bestyrelsesmøde, i mellemtiden undersøges hvordan et sådant redskab kunne se ud.
Diplomsejlerskole, plan for implementering.
Mads Flygler fra Dansk Sejlunion har tilbudt at bistå med erfaring, et møde er sat op tirsdag d. 24 januar, invitationer til involverede medlemmer skal sendes ud. (SJ/NK/LT)
Strandadgang - etablering af adgang til stranden fra den nordlige ende af bådpladsen.
Hjerting Digelag Nord, synes det er en god ide. De er bekymret over sliddet på diget ved nedgangen som morgenbaderne benytter, og de er bekymret for errosion omkring den pæl der er gravet ned i diget, strandadgangs udvalget kommunikerer med dem, og kommer med anbefalinger. (LT)
Uddannelse
Som et led i implementering af Diplomsejlerskolen i alle skolerne, inviteres instruktører til deltage i koordineret instruktør uddannelse. (SJ)
Ungdomsvenligsejlklub
Ho Bugt Sejlklub har været ungdomsvenlig i 3 år, certifikatet skal opdateres og procedurerne skal gennemgås. (NK)
Bænkekapasitet i sauna forøges.
Umiddelbart en god ide, det konkrete forslag bliver diskuteret med brugerne (BL)
KickOff - arrangement
Dato er fastsat se aktivitetskalender, format og inbydelse (SJ/NK)

Udgivet: 2012-01-16