Ho Bugt Sejlklub - Generalforsamling 22. nov. 2012 - Indkomne forslag

7. Indkomne forslag

a. 
Sikkerhedsregler. Søren N. Thomsen
Jeg vil gerne foreslå, at der diskuteres om klubbens sikkerhedsregler er tidsvarende. Jeg kender dem ikke selv 
og er ikke helt klar over om vi har nogen. Jeg mener dog, at vi bør have et simpelt regelsæt som alle skal være 
bekendt med.

F.eks.
- Bør der ikke være redningveste / overlevelsedragte i bådhuset til brug ved hurtig udrykning
- Burde klubbens træner tøj ikke indeholde farver, der nemt kan ses fra afstand
- Har vi et tegn vi bruger når vi ligger i vanden og er OK – samt det modsatte.
- Hvad forbereder man af følgebåde i forbindelse med sejllads.
- Hvornår forlader man sin post / sejlads for at sikre, at en kæntret båd er ok?
- Etc etc.
Det er i øvrigt også et krav for sejlerskolens certificeringer, at børnene er bekendt med reglerne.

b. 
Organisationsplan opdaters. Finn Bojsen
Der er mange kasser som ikke passer, og der er mange uløste opgaver.

c. 
Flere arrangementer på aktivitetsplanen. Finn Bojsen.
I vinter er der ikke planlagt andre aktiviteter end svømning, der mangler klubaftner med indhold.

d. 
Bedre miljø i Magasinet. Finn Bojsen.
Luftfugtigheden er på denne årstid så høj (90 % relativ) at der er risiko for jordslået grej. 
Foranstaltning der kan nedbringe fugtigheden bør etableres. 

e. 
Mellemgang mellem Bad og Messen. Nils Kragh.
Forsamlingen opfordrer / pålægger den kommende bestyrelse for 2012-13 at undersøge mulighed for at lukke mellemgangen mellem ”Messen” og omklædningen.