Ho Bugt Sejlklub

Konstituerende Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 16 november 2011 kl. 19:00 i klubhuset.


Fraværende: Glen Ludvigsen

Til stede var: Bjarne Lindquist Nils Kragh

Frederik Jensen Jesper Fahnøe

Lars Thyme Søren Jensen

Dagsorden:

Referat: 16 november 2011 – af Bjarne Lindquist

A. Konstituering

Formand: Bjarne Lindquist

Næstformand: Lars Thyme

Kasser: Nils Kragh

B. Afholdelse af Generalforsamling i henhold til §13 Vedtægtsændringer og resultatet af den ordinære Generalforsamling.

Generalforsamlingen er berammet til onsdag d. 7 december kl. 19:00 i Klubhuset. Der vil blive sendt indkaldelse ud med email, og noteret på hjemmesiden http://HBSejlklub.dk


Er du i tvivl om hvorvidt Ho Bugt Sejlklub er i besidelse af din email, så kontakt Frederik Jensen på email: fcj@privat.dk eller undtagelsesvis på telefon: +45 28952677 hverdage efter kl 16:00

C. Nedsættelse af, ”Udvalg der ser på mulighederne for at forbedre adgangsmuligheder til stranden.” Som vedtaget på Generalforsamlingen.

Der nedsættes et sådant udvalg, under arbejdstitlen ”StrandAdgang”. Første opgave bliver at få medlemmer til udvalget og få defineret udvalgets formål.

Medlemmer er:

Lars Thyme, Lene Krogh, Henrik Fur Lisby

D. Udvalg der skal forbedre kommunikatione mellem morgenbaderne og bestyrelsen.

Udvalget som allerede eksisterer under,

[Aktiviteter – Klubliv – Morgenbad – Bademester] på organisations diagrammet styrkes. Dels vil bestyrelsen sikre at der holdes møder og til en start vil bestyrelsen være repræsenteret i udvalget. Jesper Fahnøe & Frederik Jensen.

E. Dansk Sejlunion tilbyder
Ho Bugt Sejlklub at køre et projekt på klubben hvor omdrejningspunktet er Diplomsejlerskole, om end de ønsker at favne bredt.

Vi ønsker at tage imod impulser udefra, og glæder os til at høste erfaringer gjort i mange af landets mange sejlklubber.
Bjarne Lindquist og Lars Thyme arbejder med et oplæg til unionen.

F. Køb af Feva jolle til halv pris. Thorm har stadig joller til salg til en meget fordelagtig pris.

Sponser udvalget kontaktes, for at planlægge indsatsen for vinteren. Feva jolle skal bestilles inden nytår for at få rabat.

Jesper Fahnøe og Søren Jensen arbejder på sagen.

G. Hjertestarter kursus.

Der vil blive arbejdet på at få et Hjertestarter kursus på aktivitetskalenderen i begyndelsen af det nye år. Søren Jensen

Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 10 januar 2012. kl. 19:00 i klubhuset

Bj@rne