Referat fra HBS bestyrelsesmøde 24.2 2011

 

Punkter på dagsorden

Referat

Tovholder

A.Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

 

B. Information til Gitte og Glen som har været forhindret de sidste 2 møder.

Glen og Gitte blev opdateret fra de forrige møder .

 

C. Organisationsdiagram for HBS diskuteres og tilrettes.

Bjarne kom med et udkast til en ny organisationsdiagram – den blev drøftet og diskuteret og der blev enighed om at vi godt vil prøve den nye model – Bjarne pudser den til

Bjarne

D. Plan for budgettering af sæsonen 2011

Vi lavede en plan for hvordan vi kunne lave budget for 2011. Hvert bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for sit område melder ud i løbet af et par uger.  Målet er at have landet et budget medio marts.

 

E. Planlægning af HBS Klubaften torsdag d. 3 marts.

Bestyrelsen foreslår at der købes mad udefra til klubaftenen. Vi ønsker flere der deltager i klubaftenen og beder Jens Konge om at udsende en reminder til alle.

Finn

F. Planlægning af sæsonstart.

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde

 

G. Information omkring HBS Admin.

Bjarne introducerede os for en ny database til administrering af medlemmer. Det bliver primært Nils der kommer til at anvende det i praksis. 

 

H. Gennemgang af opgaver

Se listen - klik her!

 

I. Evt.

Sponsorplade til klubhuset . Gitte samler listen over sponsorater og beder folk med kendskab til hvem der har givet penge/udstyr til klubben så der kan laves skilte, om at maile til hende. Bjarne retter henvendelse til Ivan for at få lavet træstykket skiltene  skal hænge på! Gitte laver messingskilte på sponsoraterne.

Glen laver forarbejdet på indkøb af ekstra følgebåd og fremlægger det det for bestyrelsen.

Gitte/Bjarne

 

Næste møde torsdag den 24. Marts kl. 18.30 i klubhuset