Bestyrelsesmøde
torsdag den 20.01.2011 kl. 19.00 - 21.30 i klubhuset


1 Sektion. - Lidt værdi snak.

Jeg kunne tænke mig at vi brugte ca. 1 time på nedenstående, for at sikre at vi har samme sprog, og for at sikre at vi holder overblikket, over hele sejlklubben.
A. Hvad er egentlig bestyrelsens opdrag. Vi gennemgår vedtægterne "§ 1 & 8". og får fælles fodslag.
B. Hvorledes planlægger og arbejder vi. Hvor tit skal vi mødes, hvorhenne hvor lange er møderne. Hvordan behandler vi referater?
C. Hvordan organiserer vi os. Ansvar og kompetencer, organisationsplan.
D. Hvilke aktiver har vi for nuværende. Hvad er det egentlig der gør Ho Bugt Sejlklub. Sejlerskolen, optimisterne, surferne eller noget helt andet?

2. Sektion. - Lidt mere drift.

Dette afhænger selvfølgelig at vi holder fast ved en del af den bestående struktur i klubben, som diskuteres under 1 Sektion.
I. Organisationsplan, hvorledes skal den se ud for 2011, jeg fremsender et forslag.
II. Kalender, det som vi ved kan vi komme på kalenderen, standerhejsning/strygning, måske vi skal overveje at kalde det noget andet når vi nu har aktiviteter året rundt.
III. Kommunikation. Hvordan kommunikerer vi med medlemmerne og nye potentielle medlemmer. Hvilken oplevelse har de? Nu bruger vi primært hjemmesiden og email, opslagstavlen benyttes lidt. Skal vi have gjort noget ved det?
IV. Det er Ho Bugt Sejlklub der administrerer hele klubhuset med dertil hørende faciliteter.
V. Så har vi en hulens masse småting, Nils K. nævner indretning af klublokale, indretning af kælder, oprydning og rømning af den gamle surfplads etc. Til disse opgaver synes jeg at vi skal vedligeholde en liste som kunne indeholde følgende. 1. Opgave. 2. Beskrivelse. 3. Økonomi. 4. Ansvar. 5. Dato for færdiggørelse.
VI. Hvad er budgettet for 2011 skal vi have udvalgene ud af busken og høre hvilke ønsker de har?
VII. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26 oktober 2010.

Bj@rne