Dagsorden til Bestyrelsesmøde
torsdag den 30.9 2010 kl. 18.30 hos Gitte
 

1.      Gennemgang af referat fra forrige møde

2.      Evaluering af indvielse af nyt klubhus

3.      Morgenbaderne i HBS /Nøgler og medlemsskaber

4.      Kontingent/regnskab mm.

5.      Alt vedr. det nye klubhus (indvielse, brug, rengøring, adgang mm)

6.      Hvilke gæster lukker vi ind i det nye hus?

7.      Standerstrygning/afriggerfest

8.      Vinteraktiviteter

9.      Mangelliste til klubhus

10. Stævner 2011

11. Arrangement til optimist ror/sværd/sejl

12. Første drøftelser vedr. Generalforsamling i november

13. evt.