Dagsorden til Bestyrelsesmøde den torsdag 9.9 2010 kl. 18.30 hos Thomas

 

1.      Gennemgang af referat fra forrige møde

2.      Status for indvielse af nyt klubhus

3.      Morgenbaderne i HBS /Nøgler og medlemsskaber

4.      Kontingent/regnskab mm.

5.      Alt vedr. det nye klubhus (indvielse, brug, rengøring, adgang mm)

6.      Evaluering af Idrætsnatten den 27 august

7.      evt.