Dagsorden til Bestyrelsesmøde
tirsdag den 17.08 2010 kl. 18.30 hos Jens Peter

 

1.      Morgenbaderne i HBS (inviteret Peder Jørgensen)

2.      Kontingent/regnskab mm. (inviteret Kirsten) 

3.      Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 17.6.2010

4.      Alt vedr. det nye klubhus (indvielse, brug, rengøring, adgang mm)

5.      Idrætsnatten den 27 august

6.      Ny flagstang til klubben

7.      Finjustering af udvalgsbeskrivelserne (se www.hbsejlklub.dk)

8.      Sponsoransøgning til hvidevarer i det nye klubhus

9.      evt.