Ho Bugt Sejlklub


Dagsorden til bestyrelsesmøde 

17.06-2010 kl. 18.30 hos Finn Friis

          Afbud fra Gitte og Jeppe

1)    Gennemgang af referat fra sidste møde

2)    Status fra kasserer vedr. økonomi / kontingentbetaling / opkrævning fra nye medlemmer, ordlyd i rykker breve.

3)    Status fra udvalgene

4)   Retningslinier for brug af motorbåde / surfskole og optimist afdeling

5)    Evt. planlægning af Sct. Hans den 23 juni 2010

7)    Byggeriet herunder afholdelse af rejsegilde, indvielse indretning m.v.

8)    Evt

Med venlig hilsen
Finn Bojsen