Ho Bugt Sejlklub


Dagsorden til bestyrelsesmøde 

27.04-2010 kl. 18.30 hos Gitte

 

1)    Gennemgang af referat fra sidste møde

2)    aflevering af budgettal for aktiviteter i udvalgene til prioritering

3)    Havnehallen og ændringer af plads foran

4)    Triatlon og morgenbadere i HBS-regi

5)    Planlægning af Åbent Hus den 5 juni 2010

6)     Udkast til velkomstbrev

7)    Opfølgning på udvalgsbeskrivelsernes færdigredigering ( hvor langt er vi)

8)    Evt

Med venlig hilsen
Gitte