Ho Bugt Sejlklub


Dagsorden til bestyrelsesmøde

den 7. april 2010 kl. 18.30 hos Niels

 

 1. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

2. Økonomi:              Status fra kassereren generelt og på kontingenter

                                      Budgetindsamling for udvalgene

3. Status for udvalgene vedr. aktiviteter og igangsætning af sæsonen

4. Aktivitetskalender 2010.  Ajourføring for udvalgene.

5. Planlægning af standerhejsningsdag og åbent hus

6. Indledende planlægning af kommende aktiviteter ved rejsegilde og indvielse.

7. Sponsoraktiviteter

8. Status klubhusbyggeri og brug af brug af midlertidige faciliteter herunder nøgler m.v.

9. Opfølgning på funktionsbeskrivelser fra mødet på FUN BOWLING

6. Evt.

Med venlig hilsen  
Finn