Dagsorden til bestyrelsesmøde

den 25.2 kl. 18.30 hos Jeppe

 

1.Gennemgang af referatet fra sidste møde 

2.Evaluering/Opsamling på aktivitetsdagen i Bowl and Fun

3.Aktivitetskalender 2010.

4.Velkomstbreve til den nye sæson?

5.Status klubhusbyggeri 

6. Evt.