Dagsorden til bestyrelsesmøde
torsdag 21. 1. 2010 kl. 18.30 hos Thomas 

1. Hvordan får vi den nye sæson sparket i gang?
Forårsmøde med alle "aktive" (jolleplads,sejlerskoler,trænere,havne, hjemmeside, osv osv) med flere formål:

Få beskrevet hver enkelts/hver gruppes område, hvad tager man sig af, hvordan gør man det, hvordan kommunikerer man til bestyrelsen, økonomi osv. osv. - en slags beskrivelse så opgaven er let at overdrage når man synes man har fået nok, og ikke er nødt til at sætte sig ind i alt muligt hvis man er ny på en opgave.

 

2.

 

Struktur/organisering af aktivitetsudvalget

 

3.

 

Velkomstbrev til alle vedr. Kommende sæson

 

4.

 

Tiltag i sæsonen
Alt skal på hjemmesiden.

Samtidig give et skulderklap - dvs. vi skal være sociale med underholdning,mad og drikke

 

5.

 

Status klubhus

6.

 

Gøre det officielt at klubben har en sekretær (Kirsten), som vi betaler for sine ydelser.

 

7.

 

Evt.