HO BUGT SEJLKLUB


Emne: Referat af bestyrelsesmøde d. 26 oktober - 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen

Kopi til: Bestyrelsen

Næste møde: Generalforsamling i klubhuset

 

Emne: Tovholder
1.
Gennemgang af sidste referat.
Der vil blive lavet en officiel presse omtale af den Hjertestarter som er doneret til klubhuset sidste måned. Gitte
Skilte ved Saunaen skal monteres. Finn B
Der bliver afprøvet lidt forskellige slags vaskemidler til vores gulv Jeppe
Der laves en oversigt over hvad der er blevet forbrugt af økonomiske midler på vores klubhus Nils
2.
Ordensregler for klubhus.
Byggeudvalget ordner opsætning af diverse skilte rundt om i klubben, hvor dette syntes påkrævet. Finn B
3.
Færdiggørelse af mangler i klubhuset.
Finn B. og Bjarne har udfærdiget en liste hvorpå alt det som endnu ikke er færdiggjort, er blevet skrevet ned. Kommunen er blevet orienteret om de evt.  fejl og mangler der er opdaget hen ad vejen. Derfor kan der gå lidt tid inden det hele er på plads, men der arbejdes hårdt på sagen.  Finn B
4. 
Kontingent (GF) regnskab mm.
Det er blevet bestemt at vi anvender den matrix som er udarbejdet af JP Riber til brug ved opkrævning af kontingent i fremtiden. Den bliver lagt ud på HBS hjemmesiden, hvor man så kan gå ind i matrixen og se hvad man gerne vil tilmelde sig og hvilken kolonne man hører ind under, og kan således lægge tallene sammen, og se hvad ens indbetaling beløber sig til. Nils
5.

Standerstrygning.

Der samles medlemmer i klubhuset d.10 ved standerstrygning, hvor formanden Gitte, vil tale om det spændende år som er gået og den nye sæson som jo snart står for døren igen. Der er  arbejdsopgaver som vil blive delt ud, for at vi kan rydde jollepladsen, efter en lille en til halsen og en skål.
Det henstilles til at medlemmer medbringer en trillebør eller trailer, da der er mange ting som skal flyttes.
Bestyrelsen
6.
Generalforsamling.
Bestyrelsen planlægger GF. Bestyrelsen
7.

Opdatering af hjemmeside.

Der kommer opdateringer af disse spørgsmål ind på hjemmesiden efter næste bestyrelsesmøde, grundet tidsnød.

Bestyrelsen
8.

Medlemskab af vadehavsklubberne.

Denne interesseorganisation bør vi måske være medlem af. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen. Det er paragraf 3.2 i bestemmelserne. Bestyrelsen
9.
Opdateret medlems-boks liste.

Dette er bragt i orden.

10.
Evt.
Klubhusets ”vicevært” Hans Peder Dreyer som er morgenbader bør præsenteres for vores formand. Hans navn sættes i kassen sammen med Jeppe S. Gitte
Nye standere bestilles til foråret. Nils
Flag reglerne sættes ind på vores HBS hjemmeside, sammen med bestemmelser om at der ikke må sættes/hænges alt muligt materiale op på vægge og døre i klubhuset . Bestyrelsen
Aktivitetskalenderen på hjemmesiden skal opdateres med vinteraktiviteter. Såvel planlagte som mere spontane happenings bør lægges ind her. I øvrigt er der plads til pludselige ideer og indskydelser.