HO BUGT SEJLKLUB

Emne: Referat af bestyrelsesmøde d. 30 september - 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen

Kopi til: Bestyrelsen

Næste møde: 26 oktober,  Lægehuset i Varde  

Emne: Tovholder

1. Gennemgang af sidste referat.

Der vil blive lavet en officiel presse omtale af den Hjerte starter som er doneret til klubhuset sidste måned.

 

Gitte

Bjarne og Finn F maler streger op på havnepladsen, således at det tydeligt er markeret hvor HBS må henstille sine ting på pladsen. Finn F
Ernst er blevet tilknyttet jolleplads udvalget og det er vi glade for.  
Vi har fået Hjerting Skole svømmehallen stillet til vores rådighed i vinterhalvåret frem til Påske, fra kl. 9 – 12 (10-11 ?).  Jeppe vil sende  yderligere oplysn./ info ud gennem hjemmesiden. Der vil blive taget vare om de ”nye” folk og dertil hørende livredder beviser, som skal erhverves ved en aflagt prøve. Jeppe
Skilte ved Saunaen skal monteres. Gitte

2. Evaluering af indvielsen.

Der er kun kommet positive kommentarer frem til Formanden, og det må betyde at alt er forløbet meget tilfredsstillende og efter planen.

 

3. Morgenbadere nøgler og medlemsskaber.

Arrangementet blev flyttet for HBS morgenbadere. Hans Peder har styr på udlevering af nøgler til de nye medlemmer og afregner med Jens Peter.

 

4. Kontingent og regnskab.

Der er balance i kontingent betalingen. Trænere og ledere får opdateret medlemsliste der holdes op mod aktuelle fremmødte og melder tilbage til kassereren om der er uoverensstemmelser, dvs. om der er skyldnere eller blot nye medlemmer som ikke har betalt endnu.

 

Nils

Bestyrelsen vil d.15 oktober få fremlagt regnskabet af Kirsten ,og gennemgå dette sammen. Der vil også være separat regnskab over indkøb til det nye klubhus samt oversigt over tilskud / sponsorer.  Kirsten

5. Alt vedr. klubhus.

Der gøres rent i klubhuset hver onsdag. Rengøringsfirmaet har spurgt ind til forskellige materialer rundt om i klubben. Om hvad der kan gøres for at komme med bedre løsninger, til at kunne holde det pænere og renere, på en lettere måde.

Der henstilles kraftig til at man som medlem ikke lader sine ting og sager ligge på gulvet i omklædningsrummene, da der ellers går for meget tid og energi fra rengøringsfolkene, når det bliver dem som så skal flytte og fjerne sko, tøj, dragter og lignende. Der vil blive skiltet med disse henhold.

 

Jeppe

6. Hvilke gæster lukkes ind.

Efter at der i den sidste tid har været stor nyheds interesse omkring vores nye og flotte HBS klubhus, er vi adskillige gange blevet kontaktet af mange forskellige klubber, foreninger og andre som har udvist stor interesse for huset. Vi har umiddelbart ikke altid tid til at lave en rundvisning, men folk er velkomne til at møde vore medlemmer og få en kort snak, og hvis der er tid en lille  rundvisning.

 

7. Standernedhaling og afriggerfest

Oprydningsdag og standernedhaling foregår som sædvanlig med at vi starter den 30. oktober kl. 10:00 på pladsen ved flaget med Gl. Dansk og tale. Sæt derfor denne dato af i kalenderen til at hjælpe med vinterklargøring af HBS redskaber, som traditionen tro, skal  indsamles og fragtes ned til HBS havnehallen.

Der er endvidere plan om en afriggerfest om aftenen, men derom hører I senere på HBS hjemmesiden.

 

Gitte + Thomas

8. Vinteraktiviteter.

Det er blevet foreslået at vi skulle træffe foranstaltninger til, at vi kunne lave en fast månedlig klubaften, hvor der vil blive hygget og måske være lidt underholdning, eksempelvis i form af folk udefra, der kommer og fortæller, eller der bliver vist film/foto's etc. Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan ske sådan en aften, henne i klubben. Alle er velkomne til at komme med forslag.

 

Thomas
Finn B

9. Mangelliste til klubhus

Der er udarbejdet en mangelliste som indsendes til kommunen og byggeudvalget tager møde med kommunen mhp. at få manglerne rettet.

Der skal indkøbes et affaldsstativ med låg på til vores øverste etage, samt et whiteboard m. hjul.

 

Finn B - Jeppe og
Thomas

10. Stævner i 2011

Der spekuleres i at få stablet et par stævner på benene i løbet af næste år i HBS regi.

Bl.a. er der tanker om noget så usædvanlig som en Natur tur og måske en rendyrket ræser tur, eller bare et alm. Wayfarer stævne med deltagelse fra hele landet. Ligeledes et arrangement for windsurferne og kiterne. Bestyrelsen bakker op om at HBS er vært for stævner.

Der er meget som skal gennemtænkes og organiseres, og derfor ville det være en stor hjælp  at få en hånd fra alle klubbens medlemmer til det mere praktiske ved sådanne stævner og arrangementer.

 

11. Arrangement til optimist

Der er et arrangement i støbeskeen om opti ror/sværd/sejl, hvor Nils, Jes, Torben og Bjarne er foregangsmænd og tovholdere.

 

12. Drøftelser vedr. generalforsamling

Årets generalforsamling vil foregå i vores HBS klubhus d. 25 november kl. 19:00.

Der er sat en dato for bestyrelsen, samt revisorer  til at få klarlagt regnskabet, og der er dato for udfærdigelse af materiale for indkaldelse og pakning til rundfordeling til alle vore medlemmer.

 

13. Evt.

Det ser ud til at alle hyldepladserne i kælderen bliver lejet ud. Hvis der bliver mangel på hylder vil det ikke være muligt at leje mere end een hylde per medlem.

 

Thomas

Vi har fået 3000,- af Falck til indkøb af rigning til de 2 ”nye” Wayfarer.  
Nils har indberettet medlemstal til kommunen.  
Vi har fået en skrotpris på vore Surf containere som kan dække indkøb af 5 rigge til surferne. Jeppe
Der er fremsat et stort ønske om endnu en FEVA jolle til ungdomsafdelingen i HBS. Bestyrelsen