HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 9. september 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidig møde:  30. sept. 2010 kl.18:30 hos Gitte Engelund

 

Emne:

Tovholder

1.   Gennemgang af referat fra sidste møde.

Der vil blive set på om det er muligt at skaffe klubben nogle sejl fra sejlmager skolen.

Det er udestående fra Jolleplads udvalget at få sat en liste op med kontakt info for 2 af udvalgets medlemmer, samt at få alle vore jollepladsnumre opdateret og sat på liste.

Det er fra Tryg fonden bevilliget at give klubben en hjertestarter, men vi har fået en i sponsorstøtte fra Sydbank, Cardiaid og Arctiko, derfor vil Nils høre Tryg fonden om det er muligt at vi kan få en gummibåd i stedet.

Der er blevet aftalt opdeling af havnepladsen. Vi vil få nogle linier malet op dernede. Vi må låne en optegnings maskine af Jeppe.

a. Status fra udvalg.

Junior sejlere: Der er endnu plads på optimist holdet.

Surfskole: Her er der fyldt helt op.

Jolleplads: Vi mangler en mand til at hjælpe lidt til på pladsen til næste sæson.

b. Ny flagstang til klubben.

Der bliver ikke indkøbt en ny flagstang til klubben. Der er forslag om at få lavet en bomnok, som kan monteres på den eksisterende. Vi sætter det på listen som en ”vinter aktivitet/projekt” som et par stykker fra klubben kan gå og nørkle lidt med.

2. Status og alt vedr. det nye klubhus.

Officiel indvielse af vore nye klubhus d. 17 september fra kl 15:00 til 17:00. Herunder vil vores formand være toastmaster og styre talernes rækkefølge. John vil være gæstgiver ved et let traktement og drikkevarer tilhørende, alt imens der småsnakkes og bliver kigget og kommenteret på vore nye faciliteter.

Vi opfordrer alle med båd og bræt, til at gå på vandet kl 14:30, således at der møder tilskuerne et prægtigt syn fra vandsiden, hvor man ud over Ho Bugt vil kunne se vore aktiviteter.

Festudvalget har stablet en fest på benene, for medlemmerne denne aften (se mere herom på hjemmesiden). Jeppe har skaffet en digital Jukebox til denne lejlighed, så der er lagt op til dans.

Der er opsat det meste af det inventar som skal være i klubhuset, og skabe og reoler til vores udstyr er placeret i kælderen. Der er indhentet tilbud fra rengørings firmaer, og Christels rengøring er billigst og mest fleksibel, og vil derfor få opgaven. Vi har fået tilsagn fra en frivillig, som kan stå lidt for noget praktisk, og holde opsyn og tilsyn, med vores nye klubhus. Hans Peder Dreger har lyst til at påtage sig denne opgave.

3-4. Morgenbadere i HBS samt kontingent.

Kasseren meddeler at der endnu er mange som ikke har betalt deres kontingent for indeværende år 2010. De som er i tvivl om hvor meget der skal betales, bedes tage telefonisk eller skriftlig kontakt med vores kasserer; Nils Kragh. Så vil han guide jer og denne sag bliver således i orden. For i fremtiden at undgå denne kedelige udvikling, vil hjemmesiden blive opdateret med en indmeldelses blanket ved et link. Nøgler (brikker) vil blive sat i drift snarest muligt. Der tilsluttes en PC med netadgang i klubben, som Jens Peter Riber vil styre med hård hånd og alle som har betalt kontingent får en brik til at skaffe sig adgang til faciliteterne i klubben. Der er et yderligere depositum som må betales på 100,- kr. for denne brik.

Morgenbaderne bedes rette henvendelse til Peder Jørgensen og han vil hjælpe med til kontingentbetalingen foreståes.

Der er en ny matrix under udarbejdelse, som vil blive forelagt til vores generalforsamling senere på året.

6. Idrætsnatten

Vi var mødt op ved arrangementet; Idrætsnatten, hvor Susanne Husted fra kommunen havde fundet en lidt dårlig plads til os. Der var ikke mange besøgende og kan derfor ikke betegnes som nogen succes. Men vi fortvivler ikke, og vil derfor bede Susanne om at finde et bedre og mere attraktiv sted til os til næste år.

7. Evt.

Vi prøver igen i år at få lov at benytte svømmehallen. Kommunen skal kontaktes og der søges igen for denne vinter.

Der skal sættes skilte op ved saunaen, hvor det fremgår at der efter kl 09:00 om morgen og resten af dagen, skal bæres badetøj samt at der anvendes et håndklæde, når der siddes på sauna bænken.

Det tages op på et senere tidspunkt i klubben, hvad vi stiller op med ”kajak situationen”, da der er en del som først skal falde på plads, og tages stilling til.

Vi har valgt at, bygge udvalget slettes af organigrammet og erstattes med et udvalg som hedder: morgenbaderudvalg.

 

 

Jeppe

Finn F

 

Nils


Finn F + Bjarne

 

 

.