HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2010  

Deltagere: Hele bestyrelsen  

Kopi til:    Bestyrelsen  

Fremtidig møde: 9. sept. 2010 kl.18:30 hos Thomas Krogsgaard

 

Emne: Tovholder
1.   Gennemgang af referat fra sidste møde.    

Der vil blive set på om det er muligt at skaffe klubben nogle sejl fra sejlmager skolen.

Jeppe
Det er udestående fra Jolleplads udvalget at få sat en liste op med kontakt info for 2 af udvalgets medlemmer, samt at få alle vore jollepladsnumre opdateret og sat på liste. Finn F

Det er undersøgt mht. at få givet klubben en hjertestarter, men vi får først noget at vide om ca. 3 mdr.

Nils

Der er blevet aftalt opdeling af havnepladsen. Vi overvejer om muligt få nogle linier eller krydser malet op dernede.

Finn F + Jens Konge, Bjarne
 

2.   Status fra kasserer vedr. økonomi etc.

 
Nils får en nøgleliste som er opdateret tilsendt og han får hjælp af Jens Peter til at lave en overskuelig og logisk opdeling over hvad vore medlemmer har ønsket af pladser og bokse osv, og hvad status er for betaling af dette. Nils Kragh får således også Kirsten med til at kunne styre vores nye system. Nils + JP.
 
3.   Status fra udvalg.    

Junior sejlere: Der er endnu plads på optimist holdet.
Surfskole: Her er der fyldt helt op.
Jolleplads: Vi mangler en mand til at hjælpe lidt til på pladsen til næste sæson.

 
 
4.   Alt vedr. det nye klubhus.  

Bestyrelsen bekendtgør at der er officiel indvielse af vore nye klubhus d. 17 september kl 15:00. Hold skarpt øje med nyt på vores HBS hjemmeside.
Vi opfordrer alle med båd og bræt, til at gå på vandet kl 14:30, således at der møder tilskuerne et prægtigt syn fra vandsiden, hvor man ud over Ho Bugt vil kunne se vore aktiviteter. Derfor kunne det være en god ide at sætte tid af allerede nu.

Best.

Festudvalget arbejder på at kunne stable en fest på benene, for  medlemmerne denne aften.

Thomas + Gitte
Der er bestilt inventar til det meste af klubhuset, det være sig alt fra borde og stole, til skabe og reoler til vores udstyr i kælderen.  
Jeppe og Henrik Fur vil ordne det praktiske mht. flytningen af Surferne's plads og ned til huset. Jeppe
Rengøring skal vi sikkert selv sørge for, så der vil blive indhentet tilbud fra firmaer.
Vi vil dog stadig gerne eftersøge en frivillig, som kan stå lidt for noget praktisk, som f.eks. opfyldning af toilet papir og holde det hele lidt ryddeligt og hyggeligt.
 
 
5.   Idrætsnatten d.27 august.  
Fra kl 18:30 til 22:00, har vi gennem Susanne Husted, fået lovning på at kunne stille vore både og grej op, foran Musik huset.
Vi syntes det kunne være en kanon chance for at promovere os og vores sejlklub.
Thomas - Nils.
 
6.   Ny flagstang til klubben.    
Der skal købes ny flagstang ind til klubben. Der er forslag om at få fat i en bomnok, som kan monteres på den eksisterende. Jens Peter indhenter priser på dette, samt en evt. ny vejr-station, så vi kan følge med i det aktuelle vejr. JP.
 
7.   Morgenbadere i HBS.  
Vi fik en invitation af Peder Jørgensen fra morgenbaderne, til et  møde på Badehotellet d 19/8, og Finn Bojsen deltog her. Der kommer mere nyt herom på et senere tidspunkt. Finn B.
 
8.   Sponsorsøgning til hvidevarer.    
Der er søgt sponsorat, og vi har allerede modtaget 20000,- fra Claus Sørensen's fond.
Der vil blive kigget ind til nye rigge, til vore opti sejlere.
Best.  
 
9.   Evt.    
Sekretæren Finn Friis, beklager at der ikke blev ringet rundt til forskellige folk, som sikkert var villige til at give en hjælpende hånd, til at få arrangeret en Skt Hans aften, i sejlklub regi.
Det beror på en misforståelse mellem os, og der var trods alt nogle stykker som mødte op, og fik en rigtig hyggelig aften ud af det.
 
referent: Finn Friis