HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen undtagen: Gitte og Jeppe

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidig møde: 17. august 2010 kl.18:30 hos Jens Peter Riber.

Emne: Tovholder
     1. Gennemgang af referat fra sidste møde.

Der har indsneget sig en fejl i sidste referat, hvor det under pkt. 2 for budgetter, fremgår at der er sat penge af til sejl. Det er ikke tilfældet. Der vil blive set på om det er muligt at skaffe klubben nogle sejl fra sejlmager skolen.

Jeppe

Det er udestående fra Jolleplads udvalget at få sat en liste op med kontakt info for 2 af udvalgets medlemmer, samt at få alle vore jollepladsnumre opdateret og sat på liste.

Finn F

Der er udestående mht. at få kigget på en hjertestarter, men det bør først ske når vores nye klubhus er ved at være helt færdig.

Nils

Der er stadig ikke kigget på en løsning for hvordan havnepladsen skal opdeles, hvis vi vælger at indgå et forlig med Esbjerg Søsport.

Finn F

     2. Status fra kasserer vedr. økonomi.

Enkelte medlemmer har simpelthen indbetalt for lidt i kontingent og andre har helt glemt det. Derfor har bestyrelsen besluttet at kigge på en ny indbetalingsliste, som bliver lagt på nettet, med håb om at det hele gøres mere fortåeligt og overskueligt, hvilket beløb den enkelte skal betale.

Nils + best.

Vi håber ikke at folk har følt sig stødt, når de er blevet rykket for for sen betaling, men det er et stort arbejde at holde styr på ca 200 betalende medlemmer i vores ”lille” klub.

Nils + best.

Det er blevet bestemt at der ikke må bruges penge til indkøb af udstyr til klubjoller etc., før det er aftalt med Nils Kragh.

Best.

3.   Status fra udvalg.

Junior sejlere: Her er set lidt tilgang, men der er endnu plads på optimist holdet. Begge Feva joller sejler hele tiden.

Nils

Surfskole: Her er der fyldt helt op og folk må på venteliste til indmelding.

Jeppe

Jolleplads: Vi mangler en mand til at hjælpe lidt til på pladsen til næste sesson. Lige nu klarer vi det med 3 mand.

Finn F

Følgebåde: Her er der for nylig repareret en motor, som ved hårdhændet behandling er blevet beskadiget for ca 5000,-

Jens L.

Sejlerskole Wayfarer: Her er der fuld aktivitet med 12 nye indmeldte medlemmer.

Finn B

Sejlerskole Hobie: Her er der lidt aktivitet og få nye indmeldinger.

Finn B
      4.   Retningslinier for brug af motorbåde.

Bestyrelsen mener at man pænt må kunne deles om brugen af følgebåde i klubben. 

Det er bedst at optimisterne bruger alu jollen, da der er mest plads til børnene i denne type. Limbo jollen bør da kunne bruges af surferne.

Jens P + best.

5.   Planlægning af Skt Hans aften på jollepladsen.

Der bliver ikke arrangeret noget til Skt. Hans aften i HBS regi i år. Best.
      6.   Byggeriet samt rejsegilde, indvielse og indretning.

Indretning af klublokalerne er i fuld gang. Der er mange ideer og praktiske hensyn som må tages, for at kunne opnå det optimale for så mange som mulig i klubben. Der er kigget på pladsen til optijoller og der er diskuteret møbler og materialer. Bl.a skal der sættes reoler hylder og skabe op, og pladsen er pludselig trang, trods de mange kvadratmeter.

Der er rejsegilde for vores nye klubhus d. 30 juni. Hvis du gerne vil deltage i dette arrangement, bør du tilmelde dig hos Finn Bojsen 75117644.

Finn B.

7.   Evt.

Vi har bestemt at vi giver dispensation for en lille jolle med udenbords påhængsmotor, således får han lov til at blive medlem af sejl klubben og vil blive afkrævet indbetaling for medlemskontingent.