HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 27. april 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidig møde: 17. juni 2010 kl.18:30 hos Finn M. Friis.

Emne: Tovholder

     1. Gennemgang af referat fra sidste møde.

 

Endnu en gennemgang af regnskabet har vist at der stadig er mange medlemmer af HBS som ikke har betalt deres kontingent endnu, men rykkere sendes ud og vi håber på at de sidste betaler og vi ikke kommer ud i at skulle sende folk ud af klubben, for måske at skulle til at melde dem ind igen på et senere tidspunkt. Der skal lægges budget for de forskellige udvalg for den kommende sæson, for på denne måde at kunne få bedre styr på økonomien og lede ansvaret ud på formændene for udvalgene.

 

Best.

 

Jollepladsudvalget mangler fra sidste møde endnu at opdatere vores display tavle på pladsen.

 

Finn Friis

 

    2. Budgettal for aktiviteter i udvalgene.

Bestyrelsen har lagt budget for udvalgene som følger:

 

Klubtrailere: Det angives at der mangler at blive repareret lidt på trailerne i klubben, og der er sat 5000,- af til dette.  

 

Finn B.

 

Følgebåde samt jollevogne vil kræve 5000,- og ca 2000,- til motorer for disse.
Optimist jollerne har fået budget tal med 10000,-
Jeppe vil se lidt på at kunne skaffe sejl til Wayfarer for 5000,- og til Hobie for ca. 3000,-.

 

Nils

Jeppe

Jolleplads udvalget har ca. 2000,- til hallen på havnen, og 2000,- til havnepladsen.
Sejlerskolen skal ca. bruge 2000,-

 

Finn Friis
Finn B.

Optimisterne og surferne får henholdsvis 2000,- og 1000,-.
Søgrej kan bruge 3000,-

 

Nils,
Jeppe

Vinteraktiviteter tildeles 2000,-, festudvalget 1500,- og ca 5000,- til surfskolen

 

Thomas,
Jeppe

3.   Havnehallen og ændringer af pladsforholdene.

 

Ideen fremlagt af Esbjerg Søsport er drøftet i bestyrelsen, og det er besluttet at der skal diskuteres om pladsens omrokering inden der træffes beslutninger. Det ser umiddelbart ud som om at HBS får mindre plads ved det fremsatte ide.

Best.

4.   Triatlon og morgenbadere.

 

Bestyrelsen mener ikke at triatlon klubben opfylder den formålsparagraf som ligger for sejlklubben.

Vi ser på det som værende for farligt for triatleterne, at skulle færdes i ”vores” farvand, hvor der kunne dukke mørkklædte svømmere op hvor der sejles med alle vore bådtyper, og vi risikere at sejle dem over. Der er skrevet en del frem og tilbage mellem os og triatleterne på mail. Gitte og Finn B. har svaret høfligt men bestemt på mails fra deres klub. Vi ser egentlig denne sag som lukket for tilgang af andre klubber eller foreninger.

Gitte,
Finn B.

5.   Planlægning af åben hus.

 

Åben hus arrangementet er planlagt til d. 3. juni fra kl. 17:00-20:00.
Finn Friis sørger for øl-vand og pølser til grillen.

6.   Udkast til velkomstbrev.

 

Gitte og Nils laver denne og Jens Konge lægger det på HBS hjemmesiden.

7. Opfølgning på udvalgsbeskrivelsernes færdigredigering.

 

Jens Konge og Gitte har fulgt op på dette, og det bringes på hjemmesiden.

Gitte

8.Evt.

 

Sponsor udvalget har snakket om at holde sponsor logo'er på hjemmesiden.

Falck har doneret surf dragter med deres logo på, og vi siger dem stor tak for det.

Der vil sidst på året blive søgt om en hjerte-starter hos Tryg fonden, som skal placeres i vores nye klubhus.

Finn Bojsen har en signalpistol, som søger en ny ejermand.